Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
okt 23

Na Osnovu Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala  iz nadležnosti Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“,  broj: 34/19) i Programa usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 41/19), Privredna komora Kantona Sarajevo objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za dostavljanje prijava za usavršavanje predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo

Predmet javnog poziva:

Usavršavanje za predsjednika i članove nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo, i to osoba čiji je mandat u toku, ili su u toku izbora, odnosno imenovanja u privrednim društvima sa udjelom državnog kapitala, kao i drugih osoba, koje se prijave za usavršavanje, radi certificiranja ili eventualnog učešća na javnim oglasima, a za čije imenovanje ne postoje smetnje iz člana 248. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15).

Program usavršavanja provodi Privredna komora Kantona Sarajevo, a na osnovu prethodne saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 41/19).

 

Zainteresirani kandidati dužni su da dostave sljedeću dokumentaciju:

  1. Popunjen prijavni obrazac (PRIJAVNI OBRAZAC.DOC),
  2. Ovjerenu kopiju diplome,
  3. Uvjerenje o radnom iskustvu u struci,
  4. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i prekršaj nespojiv sa dužnošću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, kao i
  5. Uvjerenje da presudom suda kandidatu nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora.

Za dokaze iz tačke 4. i 5. kandidati mogu dostaviti ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji iz člana 248. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15), do pribavljanja dokaza od nadležnog organa.

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Privredna komora Kantona Sarajevo, Ul. La Beneveolencija broj 8, 71000 Sarajevo, sa naznakom: „Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala  iz nadležnosti Kantona Sarajevo“.

Visina naknade za usavršavanje kandidata predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo, utvrđena je u iznosu 700,00 KM + PDV, što iznosi 819,00 KM, a uplaćuje se na žiro račun Privredne komore Kantona Sarajevo kod Raiffeisenbank bank BiH, broj: 1610000004560078, u roku od pet dana od početka obuke.

O mjestu i vremenu održavanja obuke kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Za dodatne informacije obratite se putem telefona na brojeve: 033 250 116 / 033 250 119

ili na e-mail: [email protected]