Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
feb 18

Pripreme za uvođenje dualnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo

/17.02.2022./

Kako se u narednom periodu očekuje usvajanje Nacrta zakona o dualnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo to je Privredna komora Kantona Sarajevo, s ciljem što uspješnije pripreme poslovnog sektora za njegovu primjenu, proteklih devet mjeseci uspješno provodila projekat koji nosi naziv: “Podrška uspostavljanju dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo”.

Neke od glavnih projektnih aktivnosti bile su provedba obuke za mentore u kompanijama, uspostavljenje registra mentora u kompanijama i registra master mentora, radionice o selekciji učenika za obavljanje praktične nastave u kompanijama, kao i priprema okvira za certificiranje kompanija za sudjelovanje u modelu dualnog obrazovanja, uz određene promotivne aktivnosti.

U završnoj fazi projekta, sredinom februara 2022. godine održana je i radionica o mogućim finansijskim implikacijama na javni i privatni sektor kada dođe do primjene Zakona, gdje su predstavnici relevantnih institucija, škola i kompanija, involviranih u proces organizacije i provođenja praktične nastave, razmijenili mišljenje i izrekli svoja očekivanja. Pristutni su se složili da je finansijski aspekt veoma važan, ali da je primarni uvjet za uspješnu provedbu sistema dualnog obrazovanja uspostava što jače saradnje svih relevantnih aktera.

Projektom je Komora nastojala ukazati na višestruke prednosti dualnog obrazovnog sistema, kako za učenike koji se tokom školovanja osposobljavaju za svoju buduću profesiju, tako i za kompanije koje učestvuju u procesu stvaranja kvalificirane radne snage.

I u narednom periodu Komora će, u okviru svojih nadležnosti, nastaviti raditi na podizanju svijesti o ulozi i značaju ovog modela obrazovanja za kompanije i škole koje se odluče za njegovu primjenu, te osposobljavati svoje kapaciteta za obavljanje poslova, koji su Nacrtom zakona o dualnom obrazovanju predviđeni da obavlja Komora.

Provedbu ovog projekta je podržala Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u sklopu svog projekta “Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini”, koji je sufinansiran od strane Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Podršku u provedbi ovog projekta Komora je dobila i od Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.