Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
nov 20

Prijavite se na jesenji termin 2024. – Usavršavanje za predsjednika i članove nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti KS

Program  provodi Privredna Komora Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/19), u skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 34/19). 

Komora planira realizirati  Program na jesen 2024. godine. Početak mi mogao početi i prije navedenog termina, ukoliko se za to steknu uslovi, tj. ako se prijavi dovoljan broj polaznika.

Svi zainteresirani za za proljetni termin Programa detaljnije informacije mogu dobiti na brojeve telefona: 033 250 100 / 033 250 117, e-mail: [email protected]

O vremenu održavanja obuke svi zainteresirani kandidati će biti naknadno obaviješteni.