Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
mar 01

Predstavnici Komore i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS prisustvovali radnom sastanku u Ljubljani

/ 26.-28.02.2018. godine /

Predstavnici Privredne komore Kantona Sarajevo i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo  su u periodu od 26. do 28. februara 2018. godine prisustvovali su radnom sastanku u Ljubljani, a u okviru projekta Dunavskog transnacionalnog programa koji nosi naziv: „Učenje kroz rad“ – Usmjerena izgradnja kapaciteta partnerstava za stručno obrazovanje i osposobljavanje (SOO/VET) u Dunavskom r

egionu, u pravcu efektivne modernizacije sistema SOO/VET (Learning by Doing).

Tokom višesatnih radionica u ovih nekoliko dana razmatrani su dosadašnji rezultati projekta i dogovarane buduće aktivnosti koje se prvenstveno odnose na promociju projekta, izradu studije slučaja i studije izvodljivosti.

Podsjećamo da ovaj projekat ima za cilj da poboljša kapacitete svih releventanih učesnika u sistemu učenja kroz rad, kroz jačanje regionalnih, nacionalnih i transnacionalnih partnerstava s namjerom da olakša prelazak sa postojećih VET sistema u zemljama Dunavskog regiona. Trgovinska i industrijska komora Budimpešte je vođa projekta, dok su Privredna komora Kantona Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo jedni od 24 partnera na projektu, koji obuhvata 14 zemalja regiona.

Projekat “Učenje kroz rad” sufinansiran je iz fondova Evropske unije (ERDF, IPA) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Ukupan budžet iznosi 2,3 miliona eura. Projekat je započeo 1. januara 2017. godine i trajat će do 30. juna 2019. godine.
Za više informacija molimo vas posjetite: www.interreg-danube.eu/learning-by-doing