Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
apr 25

Predstavnici komora u FBiH u posjeti kompaniji Eastern Mining d.o.o. Vareš

/21.04.2021./

Na inicijativu privrednog društva Eastern Mining d.o.o. Vareš u srijedu, 21.4.2021. godine u Varešu je održan sastanak predstavnika Eastern Mininga sa predsjednicima Privredne/Gospodarske komore Federaciji BiH i privrednih komora Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog i Tuzlanskog kantona. Na sastanku su prezentirani planovi kompanije Eastern Mining d.o.o. u predstojećem periodu, a razgovarano je i o potencijalnim vidovima saradnje ove kompanije sa privrednim komorama.
Primarni cilj kompanije je fokusiran na istraživanje i eksploataciju mineralnih resursa na prostoru općine Vareš.