Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
dec 12

Mogućnost prezentacije kompanija i privrede KS na tržištu EU

/12. 12. 2022. godine./

Kompanija Coral Consulting Service, u saradnji sa Privrednom komorom Kantona Sarajevo predstavila se grupi sarajevskih privrednika okupljenih na prezentaciji u Komori 12.12.2022. godine. Tom prilikom posebno je istaknuta uloga Coral Consulting Service u poticanju malih i srednjih preduzeća u stvaranju nove ekonomske klime, predlaganju prekograničnih projekata, traženju stranih partnera, kao i posredovanje u finansiranju projekata iz fondova Evropske unije.

Kada je u pitanju predstavljanje potencijala bh. privrede na jednom dijelu tržišta Evropske unije, kako je to istakao gosp. Zdenko Štriga, direktor kompanije Coral Consulting Service namjera im je da se potencijal bosanskohercegovačke privrede, entiteta i kantona predstavi na tržištima Austrije, Švicarske i Njemačke, što je područje od 100 miliona stanovnika.

Tim povodom pripremaju novo izdanje publikacije “BiH Extra 2022/23” za njemačko govorno područje. U publikaciji će biti predstavljeni potencijali BiH i ista će biti upućena na više od par stotina adresa privrednih komora u Njemačkoj, Švicarskoj i Austriji, kao i relevantnih privrednih i finansijskih institucija tih država.