Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
okt 17

Pravila o uspostavi i vođenju registra poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad i postupak verifikacije poslodavaca

Poštovani poslodavci,

obavještavamo vas da je Privredna komora Kantona Sarajevo otpočela sa aktivnostima na upisu u Registar poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, a u skladu sa odredbama Zakona o obrazovanju odraslih („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 40/15), Pravilnika o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, sadržini i načinu vođenja registra poslodavaca („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 45/18) i Pravila Komore.

Svi zainteresirani mogu podnijeti Zahtjev za izdavanje rješenja o verifikaciji poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, na propisanom Obrascu broj 1, te uz potrebnu dokumentaciju, predati na adresu Privredne komore Kantona Sarajevo, La Benevolencija 8, 71000 Sarajevo.

Ovdje možete vidjeti obavještenje i Pravila o uspostavi i vođenju registra poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad i postupak verifikacije poslodavaca, sa Obrascima 1, 2, 3 i 4, u PDF formatu.

 

Obavještenje.pdf

Pravila o vođenju Registra poslodavaca.pdf

 

PREDSJEDNIK

Muamer Mahmutović, MBA