Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
nov 24

Poziv za učešće u projektu “Bridging” – iskazivanje potreba u oblasti turizma i ugostiteljstva u KS

Poštovani privrednici,
  

U okviru IPA II programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020, finansiranog od strane EU, realizira se projekat “Bridging” (Premošćavanje). Partneri na projektu su Privredna komora Kantona Sarajevo iz Bosne i Hercegovine i Udruženje Užički centar za ljudska prava i demokratiju i Ekonomska škola Užice iz Srbije.

Projekat “Bridging” nastao je kao rezultat nastojanja prekograničnih partnera da, u okviru svojih nadležnosti, doprinesu rješavanju problema nedostatka kvalifikovanog osoblja u turističko-ugostiteljskom sektoru.

U okviru projektnih aktivnosti planirana je saradnja sa domaćim kompanijama iz oblasti turizma i ugostiteljstva u pravcu njihovog povezivanja i razmjene iskustva sa kompanijama sa područja Zlatiborskog okruga. Za više informacija o mogućnostima saradnje možete nas kontaktirati na telefon: 033/250-190 ili na e-mail: [email protected]

Ujedno vas molimo da odvojite malo vremena i ispunite online upitnik kako bismo prilikom planiranja i sprovođenja našeg projekta uzeli u obzir Vaše sugestije i ciljeve. 

   LINK NA UPITNIK

Molimo Vas da upitnik popunite najkasnije do 6. 12. 2021. godine.