Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
dec 25

Poziv malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini: Aplicirajte za besplatnu Savjetodavnu podršku poslovnom upravljanju i iskoristite stručno i prilagođeno poslovno savjetovanje za podsticanje poslovnog rasta i razvoja preduzeća

Svjetska banka (WBG), u saradnji sa Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) i uz implementaciju konsultantske kuće Deloitte, finansira projekt Savjetodavna podrška poslovnom upravljanju.

U okviru projekta Savjetodavna podrška poslovnom upravljanju u Bosni i Hercegovini, preduzećima se nudi besplatno i prilagođeno poslovno savjetovanje za podsticanje uspješnog poslovanja preduzeća, te stvaranja novih radnih mjesta. Ispunjavanjem prijavnog obrasca za učešće na projektu Savjetodavne podrške poslovnom upravljanju, dobivate priliku da Vaše preduzeće bude odabrano za intenzivnu stručnu podršku u kreiranju prilagođenih strategija za rast i razvoj poslovanja.

Bitno je naglasiti da su mala i srednja preduzeća jedan od najvažnijih faktora sveobuhvatnog privrednog rasta, koja u Bosni i Hercegovini generiraju preko 60% ukupne zaposlenosti i preko 60% BDP-a. S ciljem podsticanja rasta i razvoja poslovnih subjekata projekt će omogućiti podršku priznatih Deloitte eksperata u kreiranju ciljanih rješenja za stvarne izazove sa kojima se susreću mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini.

Kako učešće može unaprijediti poslovanje preduzeća?

Učešće na projektu osigurava besplatnu poslovnu podršku lokalnih i regionalnih Deloitte eksperata, te uključuje podršku u sljedećim oblastima poslovanja:

• analiza ključnih poslovnih funkcija (razvoj proizvoda, proizvodnje, prodaje i marketinga, upravljanja ljudskim resursima i dr.) i identifikacija prilika za unapređenje poslovnih procesa;
• identificiranje jedinstvenih mjera za unapređenje poslovanja,
• pružanje podrške prilikom implementacije identificiranih mjera, kao i podršku za strateško upravljanje, planiranje, finansije i računovodstvo, zaštite okoliša, te drugih oblasti.

Podrška projekta je usmjerena prema preduzećima koja zadovoljavaju ispod navedene kriterije:

• imaju sjedište u široj regiji gradova Sarajeva, Banja Luke ili Mostara,
• imaju najmanje 10, a najviše 100 zaposlenika,
• da su u 100% privatnom vlasništvu,
• da su finansijski odgovorni u smislu uredne uplate poreza, doprinosa i drugih obaveza,
• da imaju stabilno i uspješno poslovanje, finansije i reputaciju, i
• da posluju najmanje 3 godine.

 

Ovaj poziv nije pogodan za sljedeća preduzeća koja su:

• registrovana kao samostalna djelatnost ili obrti,
• preduzeća u državnom/javnom vlasništvu,
• finansijske institucije,
• registrovana za obavljanje sljedećih djelatnosti: kockanja, lutrije i igara na sreću, proizvodnja i trgovina oružjem, proizvodnje duhana i duhanskih proizvoda,
• na listi isključenja IFC-a (International Finance Corporation),
• trenutno primaju sličnu podršku drugih donatora.
Očekivano trajanje projekta je 9 mjeseci, za vrijeme kojeg se očekuje aktivna saradnja izabranih preduzeća radi uspješnog ispunjenja ciljeva podrške.

Kako se zainteresovana preduzeća mogu prijaviti?

Ukoliko ste zainteresovani za navedenu besplatnu konsultantsku podršku i zadovoljavate gore navedene kriterije ili su Vam potrebne dodatne informacije:

• kontaktirajte nas putem e-maila [email protected] kako biste izrazili svoj interes, te dobili prijavni obrazac za popunjavanje i upute za prijavu, ili
• posjetite našu web stranicu www.deloitte.com/ba kako biste preuzeli prijavni obrazac, te isti popunili i dostavili prema definiranim uputama.
• kontaktirajte nas na +387 (0) 33 277 560

Rok za prijavu je 31. januar 2019. godine.

U zavisnosti od broja primljenih prijava kao i finansijskih ograničenja projekta, preduzeća će biti rangirana u skladu sa projektnim ciljevima i kontaktirana.