Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
dec 02

Povećanje kvalitete i značaja srednjeg stručnog obrazovanja u svjetlu zaključaka iz Rige za period 2021.-2030. Dvodnevna konferencija

/29. i 30. 11. 2022. godine./

Predstavnici Privredne komore Kantona Sarajevo uzeli su učešće u radu konferencije o temi:  ”Povećanje kvalitete i značaja srednjeg stručnog obrazovanja u svjetlu zaključaka iz Rige za period 2021.-2030.”, koja je u organizaciji Agencije za obrazovanje i internacionalizaciju Republike Austrije, OeAD, Njemačke agencije za međunarodnu saradnju, GIZ-a i Ambasade Švicarske u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova, održana 29. i 30. 11. 2022. godine u Sarajevu.

Kako je to istaknuto tokom ovog događaja, ovaj strateški dokument čini osnovu za sve projekte i kretanja u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja. Strateški dokument ”Povećanje kvalitete i značaja srednjeg stručnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini u svjetlu Zaključaka iz Rige za period 2021.-2030.” koji je usvojilo Vijeće ministara 2021. godine se fokusira na prioritetne oblasti za razvoj u sistemima srednjeg stručnog obrazovanja u BiH, pri čemu Zaključci iz Rige služe kao referentni okvir.

Zaključci iz Rige koje su dogovorili ministri odgovorni za srednje stručno obrazovanje iz država članica EU, država kandidata EU i država iz Evropskog ekonomskog prostora naglašavaju ulogu stručnog obrazovanja u pružanju podrške pametnom rastu i stvaranju radnih mjesta i daju pregled prioritetnih oblasti za razvoj u cilju postizanja visokokvalitetnog stručnog obrazovanja koje je u skladu sa potrebama tržišta rada