Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
nov 04

Poticanje različitih oblika motivacije postignuća u obrazovnom kontekstu

/4. novembar 2022./

Privredna komora Kantona Sarajevo, u okviru projekta „Uspostava dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo – faza II”,  organizirala je 04. novembra 2022. godine radionicu za  nastavno osoblje u srednjim stručnim školama o temi  “Poticanje različitih oblika motivacije postignuća u obrazovnom kontekstu”.

Kroz terijski dio i interaktivni rad između učesnika, analizurani su konkretni primjeri, te su kroz diskusiju učesnici razmijenili iskustava o primjeni naučenih metoda i oblika u vlastitoj praksi.

Sadržaj radionice je obuhvatio oblasti kao što su motivacija kao temeljni uslov učenja, intrinzična vs. ekstrinzična motivacija i efekti na učenje, savremeni modeli motivisanja učenika u obrazovnom kontekstu, smjernice za rad nastavnika koje su proizašle iz različitih modela motivacije i drugo.

Očekivani ishodi ove jednodnevne edukacije su da učesnici nauče što više o pojmu motivacije za određenim postignućima u procesu učenja, kako bi mogli poticati ovu vrstu motivacije kod učenika.

Moderatorica je bila Mirjana Jovanović-Halilović, magistar psihologije, trenutno zaposlena u Srednjoj mediciskoj školi u Sarajevu kao profesorica Zdravstvene psihologije i etike.