Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
dec 30

Pojačati obuku mentora u kompanijama za rad sa učenicima u sistemu dualnog obrazovanja

/29.12.2021./

Nakon uspješno provedene obuke za mentore u kompanijama u okviru projekta „Podrška uspostavi dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo“, u Privrednoj komori Kantona Sarajevo je 29.12.2021. godine održan radni sastanak projektnog tima iz Komore sa master trenerima za rad sa mentorima u stručnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo Mehmedom Bubićem, Jasminom Pezo, Borisom Šašićem i Rašidom Šehovićem.

Sublimirani su rezultati provedene obuke, a prema ocjenama master trenera ova višednevna edukacija mentora u kompanijama, potvrdila je činjenicu da je poslovni sektor spreman da unaprijedi svoje kadrovske potencijale za budući sistem dualnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

U tom pravcu će se razmatrati i mogućnosti organizovanja dodatnih obuka u narednom periodu, kako bi što veći broj kompanija imao obučene mentore za rad sa učenicima i tako spremno dočekao novi koncept provođenja praktične obuke učenika u okviru srednjeg stručnog obrazovanja.

Projekat se realizira u saradnji sa GIZ-om, u okviru projekta „Stručno obrazovanje u BiH, a koji je kofinansiran od njemačkog federalnog Ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ) i švicarske Agencije za razvoj i saradnju (SDC).