Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
apr 02

Poduzetništvo i inovacije

Kratak opis programa Centar za Poduzetništvo i Inovacije

Jedan od glavnih izazova za Bosnu i Hercegovinu je tranzicija prema ekonomiji zasnovanoj na znanju. Uspjehom na ovom polju bi se obezbjedila konkurentna i dinamična ekonomija sa više radnih mjesta i boljim poslovima koji obezbjeđuju i veći nivo socijalne kohezije. Dinamični poduzetnici koriste mogućnosti globalizacije i ubrzanog tehnološkog razvoja. Kapaciteti rasta i razvoja i inovativni potencijal mikro, malih i srednjih preduzeća je odlučujući faktor u prosperitetu Bosne i Hercegovine. Sve ovo je više puta potvrđeno u raznim analizama i preporukama kao i u dokumentu „Think Small First“ odnosno „Small Business Act“ for Europe.

U skladu sa gore navedenim preporukama Privredna komora Kantona Sarajevo otvorila je  Centar za poduzetništvo i inovacije a njegova osnovna namjena je pružanje stručno savjetodavne pomoći kao i edukacija za privredne subjekte u osnivanju, rastu i razvoju. Ovaj centar služi već kao kontaktna tačka u svrhu svih vidova podrške poduzetništvu i malim i srednjim preduzećima.

Aktivnosti centra su u skladu sa Strategijom razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine a kroz poseban fokus na Strateški cilj 1. odnosno poboljšanje administrativnog i poslovnog ambijent za ubrzan ekonomski rast i unaprijeđenje ekonomske strukture radi povećanja izvoza roba i usluga.

 • Centar djeluje u pravcu unapređenja inovativnosti, standardizacije i izvozne orijentacije u proizvodnim i uslužnim industrijama sa potencijalom za izvoz a što je definisano u Prioritetu 1.1. pomenute Strategije. Neke od mjera odnosno aktivnosti su unaprijeđenje konkurentnosti i promocija proizvoda, podrška razvoju brendova domaćih proizvoda, jačanje kapaciteta ljudskih resursa za unaprijeđenje konkurentnosti privrede, sektorske stručne obuke za jačanje kapaciteta ljudskih resursa u privredi kao i druge neophodne aktivnosti.  Kroz rad ovog centra se dolazi i do informacija o potrebama za edukacijom u malim i srednjim preduzećima a što je definisano kroz aktivnost 1.1.5.3.
 • U skladu sa Prioritetom 1.4. odnosno poboljšanje administrativnog i poslovnog ambijenta za brzo privlačenje domaćih i stranih investicija, razvoj poduzetništva i olakšavanje mobilnosti kapitala i ljudskih resursa centar je na raspolaganju svim zainteresovanim stranama. Stvaranje dobrog poslovnog okruženja i promocija KS kao poželjne destinacije za domaća i strana investiciona ulaganja je također jedan od zadataka ovog centra. Kroz neposredni kontakt sa poslovnim subjektima centar kroz svoj rad dolazi i do konkretnih podataka oko administrativnih prepreka sa kojima se oni susreću i  redovno ukazuje  nadležnim institucijama o ovim problemima što je u skladu sa aktivnosti 1.4.1.1. Izrada registra administrativnih prepreka za poslovanje i otklanjanje prepreka za unapređenje poslovnog okruženja u KS.
 • Mjera 1.4.2. Podrška razvoju poduzetništva podrazumijeva pružanje stručne i savjetodavne pomoći za subjekte male privrede, davanje podrške razvoju centara za preduzetništvo, davanje podrške za istraživanje, razvoj i primjenu inovacija, uvođenje savremenih tehnologija, te podrške za edukaciju i prekvalifikaciju. Podizanje svijesti javnosti i razvijanje pozitivnog stava o preduzetništvu je jedan od osnovnih preduslova za podizanje nivoa zaposlenosti u Kantonu Sarajevo i tu vrstu aktivnosti Centar također  provodi  kroz svoj

Neke od edukacija koje je  centar organizovao:

 • IZVOZNI MENADŽMET,
 • MARKETINIG,
 • IZRADA BIZNIS PLANA,
 • BANKARSKE GARANCIJE I AKREDITI,
 • PREGOVARAČKE TAKTIKE,
 • CE –ZNAK (SIGURNOST PROIZVODA/ZNAČAJ U POSLOVANJU),
 • ISO STANDARD 9001:2008 8ULOGA I ZNAČAJ U POSLOVANJU),
 • HACCP- (SIGURNOST HRANE/ ZNAČAJ U POSLOVANJU),
 • IT-OBUKE,
 • VJEŠTINE PREZENTACIJE, KAKO USPJEŠNO KORISTITI DRUŠTVENE MEDIJE ZA PROMOCIJU KOMPANIJE?
 • POSLOVNI ENGLESKI

Centar prati potrebe privrede i osoba koje imaju interes da pokrenu vlastite biznise i organizovati i druge edukacije ukoliko se ukaže potreba. Veoma je bitno vršiti promociju poduzetničke kulture i organizovati razmjenu najboljih praksi u poslovnoj edukaciji. Kroz rad centra želimo stimulisati inovativno i poduzetničko razmišljanje među mladim kroz predstavljanje poduzetništva kao ključne kompetencije u današnjem poslovnom okruženju.

Administrativne prepreke su jedan od glavnih problema međutim mnogi poduzetnici trebaju savjetovanje i edukaciju o prednostima i manama različitih formi finansijskih instrumenata. Kako izabrati pravu vrstu finansijskog instrumenta jedan je od problema sa kojima se suočavaju i nalazi se odmah iza administrativnih poteškoća.

Kroz rad centra se još više unaprijeđuje  saradnja Privredne komore Kantona Sarajevo sa poslovnom zajednicom. Centar će kroz svoj rad ima direktan i kontinuiran uvid u probleme sa kojima se poslovna zajednica susreće. To omogućava Komori da još adekvatnije formuliše prijedloge na poboljšanju privrednog ambijenta i proslijedi ih nadležnih institucijama. Sve ove aktivnosti imaju za cilj povećanje zapošljavanja kao i konkurentnost privrednih subjekata kroz njihov rast i razvoj.

U sklopu centra Komora  je otvorila ured (front office) u prizemlju svoje  poslovne zgrade  gdje posjetioci mogu ostvariti prvi kontakt i informisati se. Osoblje ureda je na raspolaganju da odgovori na sva pitanja koja posjetioci imaju ili će ih proslijediti adekvatnim osobama unutar Komore a koji mogu dati kvalitetan odgovor na njihova pitanja. Na ona pitanja na koja nemogu odmah dati relevantan odgovor, ured će prikupiti relevantne informacije o posjetiocu i pokušat će da u razumnom roku naknadno obavijeste zainteresovanu stranu. Osoblje u uredu će obezbijediti i u printanoj formi osnovne informacije potrebne za poslovanje privrednih subjekata kao i elektronsku formu istih.

Nakon već održanih osam seminara i radionica sa 185 polaznika uočena je potreba, a na osnovu anonimno popunjenih anketnih upitnika gdje su polaznici imali priliku ocijeniti kvalitet seminara kao i svoje utiske i prijedloge, za nastavkom ove vrste edukacije kao podrške razvoja poduzetništva malih i srednjih poduzeća u Kantonu Sarajevo.

Neke od planiranih edukacija koje bi bile organizovane u narednom periodu su slijedeće:

 • ”Preduzetništvo i poslovno planiranje”
 • ”Škola digitalnog marketinga i društvenih medija”
 • ”Obuka za početnike u biznisu”
 • “Kako započeti sopstveni start-up pake”
 • ”Preduzetništvo kao still života”
 • ”Osnove informatike za poduzetnike”
 • ”Pregovaračke vještine”
 • ”Započnite vlastiti posao”

Na ovaj način Centar za poduzetništvo i inovacije nastavlja da radi na unaprijeđenju privrednog ambijenata u Kantonu Sarajevo  kao i na povećanju konkurentnosti radne snage na tržištu rada  na način da osobe koje žele da unaprijede svoje radne potencijale stiču nove alate i vještine  sa kojima mogu pronaći novi posao ili napredovati u struci za koju su se obrazovali.