Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jan 25

Planovi za obrazovanje kadra potrebnog tržištu rada

/ 24.01.2018. godine /

Privredna komora Kantona Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade oirganizovali su 24.1.2018. godine interaktivnu radionicu u okviru Projekta „Learning by Doing / Učenje kroz rad”.

U projekat je uključeno 14 država i 24 partnera sa područja Dunavskog regiona, čiji je zadatak da razvijaju saradnju obrazovnih institucija, privrednih komora i privatnog sektora te napraviti strateške puteve za modernizaciju srednjeg stručnog obrazovanja.

Radionica je realizirana s ciljem kreiranja zajedničke vizije „idealnog“ WBL u VET sistemu orijentisanog na firme i praktičan rad učenika. Učesnicima projekta, predstavnicima škola i kompanija te predstavnicima Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i Privredne komore KS su predstavljeni zaključci sa prethodne radionice kako bi se usaglasio konačan tekst vizije usmjerene na rad i zapošljavanje, te veću saradnju sektora obrazovanja, privrede i privrednih subjekata na planu obrazovanja kadra koji je potreban tržištu rada.

Voditeljica radionice je bila magistrica Amina Isanović Hadžiomerović, sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Ove radionice ujedno predstavljaju prvi korak za izradu dugoročne strategije za efektivniju modernizaciju WBL sistema u VET sistem u Kantonu Sarajevo.
Na  radionici su utvrđeni naredni koraci i aktivnosti koje je potrebno realizovati u okviru projekta.

Projekat “Učenje kroz rad” sufinansiran je iz fondova Evropske unije (ERDF, IPA) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Ukupan budžet iznosi 2,3 miliona eura. Projekat je započeo 1. januara 2017. godine i trajat će do 30. juna 2019. godine.
Za više informacija molimo vas posjetite: www.interreg-danube.eu/learning-by-doing