Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jan 10

Privredna komora Kantona Sarajevo i Safety Quality Systems – SQS d.o.o. Sarajevo

organizuju panel diskusiju, 20. januar, sa početkom u 10:00 sati

Tema: Integrisani sistemi za procjenu rizika sigurnosti hrane

 

Panel diskusija je namijenjena stručnjacima i djelatnicima iz područja ugostiteljstva, hotelijerstva, turizma, proizvodnje, distribucije, transporta i trgovine hranom, veterine, sanitarnog inženjerstva, prehrambene tehnologije, poljoprivrede, agronomije, biohemije, hemije, biologije, stručnjacima za DDD, uposlenicima državnih institucija (općinskim službama, inspektorima, itd.) i drugima koji su involvirani u prehrambeni sektor.

CILJ: Upoznati učesnike sa razvojem, razlikama, primjenom i specifičnostima određenih standarda, funkcionalnostima sistema za sigurnost hrane, zakonskom regulativom u BiH i EU, te njihovom upotrebom i praktičnom primjenom.

 

UČESNICI PANEL DISKUSIJE:

  1. Prof.dr.sci. Amela Semić, Direktor Direkcije za osiguranje kvaliteta i standardizaciju u AS Holding-u
  2. Josip Britvić, Direktor Top Consult Grupe
  3. Dženan Imširović, Direktor Optimus-Certa
  4. Anel Hurem, Direktor SQS-a

 

Prijave poslati do 18. 01. na e-mail: [email protected] , [email protected], [email protected]