Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jun 15

Otpočeo proces izrade Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027.

/ 15.06.2020./

Kantonalni odbor za razvoj (KOR) za pripremu i izradu Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027.  održao je danas (15. juna 2020. godine) u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo konstituirajuću sjednicu, čime je zvanično otpočeo proces izrade ovog važnog strateškog dokumenta za Kanton Sarajevo.

 Strategija razvoja Kantona Sarajevo je dokument koji usmjerava sveukupan razvoj Kantona Sarajevo, uzimajući u obzir ekonomsku, društvenu, okolišnu i prostornu dimenziju.

 Nosilac izrade ovog dokumenta je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, a odlukom Vlade Kantona Sarajevo u rad Kantonalnog odbora za razvoj za pripremu i izradu Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027. (KOR) uključeni su još i predstavnici ministarstava Kantona Sarajevo, Grada Sarajevo i općina, Privredne komore Kantona Sarajevo, predstavnici akademske zajednice, civilnog društva i drugi akteri.

 Kantonalni odbor za razvoj (KOR) je operativno tijelo zaduženo za provođenje procesa planiranja na nivou Kantona, kroz koje se osigurava horizontalna koordinacija između svih institucija na nivou Kantona, kao i vertikalna koordinacija sa jedinicama lokalne samouprave u sastavu Kantona i višim nivoima vlasti.

 Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu KOR-a i budući zadaci, kao što su pružanje podrške nosiocu izrade u pripremi strateške platforme, usaglašavanju sektorskih politika, uključujući definisanje ciljeva i prioriteta.

Kako je istaknuto na današnjoj sjednici, u narednom periodu bit će intenziviran rad KOR-a.