Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jun 14

Osnovana Dunavska opservatorijska mreža – Učenje zasnovano na radu

/ 12.06.2019./ 

Na završnoj Konferencija projekta Učenje kroz rad – Ciljana izgradnja kapaciteta partnerstava u sferi stručnog obrazovanja i obuke u Dunavskoj regiji sa ciljem efikasne modernizacije sistema stručnog obrazovanja i obuke, održanoj 12. 6. 2019. godine u Budimpešti, prezentirani su rezultati projekta i pravci djelovanja u budućnosti na polju srednjeg stručnog obrazovanja.

Istaknuto je kako je projekat tokom brojnih aktivnosti, provođenih u proteklom periodu, poboljšao saradnju između aktera u sferi sistema učenja zasnovanog na radu u Kantonu Sarajevo i u zemljama Dunavske regije, a sačinjen je i plan za izgradnju kapaciteta za promociju sistema stručnog obrazovanja i obuke.

Ovom prilikom učesnici projekta, njih 24 iz 14 zemalja regiona, potpisali su i Memorandum o razumijevanju, a time je i zvanično počela sa radom i Dunavska opservatorijska mreža za učenje zasnovano na radu, koja je nastala kao jedan od rezultata ovog projekta. To će dodatno motivirati učesnike da zajedničkim snagama nastave doprinositi poboljšanju srednjeg stručnog obrazovanja u partnerskim zemljama.

Privredna komora Kantona Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo su jedni od partnera na projektu i potpisnici pomenutog memoranduma. Fokus zajedničkog djelovanja u narednom periodu bit će zasnovan na principima „Worked Based Learning (WBL)“ u obrazovnom sistemu.