Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
dec 20

Opći program educiranja državnih službenika iz oblasti Javno-privatnog partnerstva

Educiranje učesnika u postupcima pripreme i provedbe projekata javno-privatnog patnerstva

 Opći program educiranja

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo na osnovu Zakona o javno-privatnom partnerstvu i Uredbe o educiranju učesnika u postupcima pripreme i provedbe projekata javno-privatnog patnerstva, u saradnji sa Komisijom za javno-privatno partnerstvo, organizira 26. i 27. decembra 2018. godine Opći program edukacije za državne sužbenike iz oblasti javno-privatnog patnerstva, kao organizovan način prenošenja znanja i vještina vezanih uz primjenu modela javno-privatnog partnerstva, a kako bi se dodatno ojačali ljudski resursi za pripremu projekata.

Edukacija će se odžati u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo (Ul. La Benevolencija 8)

AGENDA (.PDF)