Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jun 18

Olakšati procedure za trgovinu i učiniti ih efikasnijim

/ 13.06.2018. godine/

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH organiziralo je 13. juna 2018. godine konferenciju o temi: “Odbor za olakšavanje trgovine Bosne i Hercegovine i javno-privatni dijalog”, čiji je cilj stvaranje uslova za efikasnije prekogranično kretanje roba, uz kvalitetnu i aktivnu saradnju privatnog i javnog sektora.

Odbor za olakšanje trgovine uspostavljen je odlukom Vijeća ministara BiH u maju ove godine radi daljnjeg pojednostavljivanja i harmonizacije carinskih i drugih graničnih procedura u skladu sa Sporazumom Svjetske trgovinske organizacije (WTO) i drugim sporazumima i protokolima koji se odnose na proces olakšavanja trgovine (SSP, CEFTA i EFTA).

“Na kraju smo jednog važnog puta, a to je završetak procesa  uspostavljanja Odbora za olakšavanje trgovine u BiH. Suština je da će kroz ovaj odbor BiH nastojati da olakša procedure za trgovinu, da ih učini efikasnijim, da standardizuje procedure kao što to čine i druge zemlje i da uopšte trgovinu učini jeftinijom i na taj način da uklanja i barijere u trgovini što će doprinijeti konkurentnosti, ali i poslovnosti privrednih subjekata u BiH, globalno trgujući, kao i u okviru CEFTA zemalja”, naglasio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.

Direktor Odjela za ekonomski razvoj misije USAID-a u BiH Andrew Boegel rekao je da se konferencija održava u pravo vrijeme s obzirom da odluka o uspostavi odbora za olakšavanje trgovine stupa na snagu uskoro, vjerovatno u septembru.

Poseban naglasak na konferenciji stavljen je na značaj Odbora u procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji a predstavnici privatnog i javnog sektora imali su priliku, u aktivnoj diskusiji, identificirati izazove i moguća rješenja za učinkovitu primjenu pojednostavljenih trgovinskih postupaka.

U radu Konferencije su, pored brojnih učesnika, učestvovali i predstavnici Privredne komore Kantona Sarajevo.