Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
okt 26

Okrugli sto Business Integrity inicijative

/25.10.2016. godine/

Danas, 25.10.2016. g. u Sarajevu, u zgradi Biznis centra UNITIC, održan je Okrugli sto pod nazivom „Utjecaj međunarodnih pravila poslovanja na privlačenje i održivost stranih investicija, izvoz i nova radna mjesta“. Okrugli sto održan je u okviru novopokrenute inicijative Business Integrity Initiative u organizaciji Net Consulting d.o.o. iz Sarajeva, a uz podršku Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) iz Sjedinjenih Američkih Država. Specijalni gost i glavni predavač bio je gosp. Joe Murphy (SAD), jedan od najvećih i najpoznatijih stručnjaka i autora u oblasti biznis-integriteta i compliance-menadžmenta u svijetu, s 40-godišnjim iskustvom rada u 17 zemalja.

Joe Murphy prezentirao je učesnicima da menadžment poslovne etike i usklađenosti (Compliance management) podrazumijeva opredjeljnje vrha organizacije za prevenciju neetičnog ponašanja i prevara u kompaniji ili instituciji, te korektne korake kojim se ta prevencija učinkovito ostvaruje. „Najbolji način da se borite protiv korupcije jeste da je učinite nemogućom. Nekad se moglo poslovati bez integriteta i koruptivno u međunarodnim okvirima, danas više ne. Integritet se ne može kupiti, compliance se ne može kupiti, za njega je neophodno opredjeljenje“, kazao je Murphy.
Okrugli sto bio je namijenjen domaćim i stranim biznis-asocijacijama u BiH, domaćim i stranim privrednim komorama, javnim institucijama i tijelima nadležnim za integritet poslovanja, investicije i izvoz, međunarodnim organizacijama, privatnim kompanijama, profesionalcima u oblasti compliance-menadžmenta, konsultantskim i istraživačkim kućama.

Fokus ovog događaja bio je na pronalaženju rješenja za izostanak etičkih standarda i praksi na bh. tržištu, koji uzrokuje stanovite probleme bh. ekonomiji u dvije oblasti od ogromnog značaja za njen dalji razvoj:  strane investitore izlaže velikim zakonskim, finansijskim i reputacijskim rizicima u svojim matičnim zemljama koje ih obavezuju strogim anti-korupcijskim zakonima, a domaće izvoznike izlaže čestim zabranama izvoza kao posljedice skandala zbog prevara i kršenja propisanih pravila u izvozu od strane pojedinih neodgovornih kompanija (slučajevi izvoza u Rusiju i Tursku).
Direktor firme Net Consulting d.o.o. Bojan Bajić pojasnio je da su zbog neetičnih radnji i prevara pojedinaca prilikom izvoza iz BiH, ispaštali svi izvoznici predmetne robe. Kao novu inovativnu praksu u svijetu u brobi protiv sistemske korupcije obrazložio je koncept kolektivnih akcija (Collective action), kao zajednički poduhvat svih aktera određenog privrednog sektora (kompanije, asocijacije, nadležne institucije, nevladine organizacije), s ciljem donošenja samoragulacije i podizanja zajedničkih standarda antikorupcije i integriteta svih karika u predmetnom lancu. „Sam pravosudni sistem ne može odgovoriti ovoj zadaći, u to smo se do sada mogli uvjeriti“, kazao je Bajić.

Muamer Mahmutović, predsjednik Privredne komore KS, naveo je da je Komora još 2000. g. donijela Etički kodeks, i da je njegova primjena funkcionisala do trenutka kada je članstvo u Privrednoj komori postalo neobavezno. „Mi bismo, ali uz javno ovlaštenje, vrlo brzo ponovo mogli osigurati primjenu ovih načela poslovanja koje smo davno propisali“, izjavio je Mahmutović.
Sanjin Purgić iz Njemačke privredne komore u BiH (AHK) prezentirao je rezultate privrednog istraživanja iz 2016. g., koje AHK provodi svake godine, a koje između ostalog kaže da, kada je riječ o zadovoljstvu faktorima poslovanja u BiH, strani investitori najnezadovoljniji su faktorima koji se tiču borbe protiv korupcije i kriminala u BiH.

Predstavljeno je i istraživanje firme Net Consulting o zastupljenosti elemenata programa poslovne etike i integriteta u BiH, provedeno na uzorku 96 kompanija, pretežno domaćih, čiji glavni nalazi kažu da bh. kompanije nisu u dovoljnoj mjeri svjesne utjecaja compliance za poslovanje, da su kodeksi ponašanja i poslovne etike zastupljeni tek u jednoj trećini kompanija, te da više od 50% kompanija u većini ne testiraju znanje svojih uposlenika o pravilima poslovnog ponašanja i posljedicama različitih zloupotreba.
Pored gosp. Murphya i koordinatora Inicijative Bojana Bajića (Net Consulting d.o.o.), gosti-govornici bili su Alma Tabučić (Ministarstvo trgovine i ekonomskih odnosa BiH), Muamer Mahmutović (Privredna komora KS), prof. dr. Aziz Šunje (Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu), Sanjin Purgić (Njemačka vanjskotrgovinska komora BiH, AHK) i Ismar Alagić (Agencija za razvoj Općine Tešanj). Okruglom stolu prisustvovalo je više od 40 učesnika/ca.