Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
sep 26

III Međunarodna poslovna konferencija Kanton Sarajevo 2018. godine

Stvoren dobar poslovni ambijent za privlačenje stranih investitora

/25.09. i 26.09.2018/

„Međunarodna poslovna konferencija Kanton Sarajevo 2018“, zvanično je otpočela sa radom 25. septembra i trajat će dva dana. Organizator ove konferencije je Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, a partneri ove godine su Privredna komora Kantona Sarajevo i privredne komore iz Republike Austrije – Privredna komora Koruške i Privredna komora Štajerske.

Održavanje Međunarodne poslovne konferencije u Katnonu Sarajevo postepeno prelazi u taradiciju i mjesto je na kojem se razgovara o aktuelnim dešavanjima u regionu i svijetu, kao i poslovnim izazovima današnjice. Preko 200 učesnika ovogodišnje konferencije, među kojima su privredni i finansijski eksperti iz zemlje i inozemstva, predstavnici domaćih i stranih kompanija iz različitih sektora privrede, kao i predstavnici diplomatskog kora i vladajućih struktura su bili u prilici da razmijene informacije o aktielnim dešavanjima u regonu i svijetu, poslovnim izazovima današnjice, da unaprijede postojeću privrednu saradnju i uspostave nove poslovne veze, što je bio i cilj ovog događaja.

Izuzetno upečataljiva obraćanja i uvodnu riječ uputili su dr.  Muharem Šabić, ministar privrede Kantona Sarajevo, Amer Bukvić, predsjednik Uprave Bosna Bank International d.d. , Nj.E. mr. Martin Pammer, ambasador Austrije u Bosni i Hercegovini, Nj.E. Valentin Inzko, visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu i prof. dr. Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Govornici su poslali snažnu poruku o važnosti ulaganja u privredni razvoj Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo, njenom povezivanju sa partnerima iz inostranstva, a posebice sa Republikom Austrijom, sa kojom naša država baštini dugu multikulturalnu tradiciju i ekonomsku saradnju.

„Posljednjih godina bilježi se ekspanzija razvoja metalno – prerađivačke i drvne industrije, IT sektora i turizma. Nastojimo producirati što više kadrova koji bi mogli odgovoriti modernom tržištu rada. U edukaciju i zapošljavanje mladih Vlada Kantona Sarajevo uložila je milion KM, što predstavlja jednu od mjera kojom se nastoji spriječiti odlazak mladih. Strani investitori će ulagati u našu zemlju samo ako imaju adekvatno poslovno okruženje i motiviranu radnu snagu koju mogu zaposliti”, poručio je ministar Šabić, domaćin ovog skupa u svom uvodnom obraćanju.

Istakao je i da je resorno ministarstvo u industrijske zone uložilo dva i po miliona KM.

“Vrlo je važno da stranim investitroima predstavimo resurse kojima raspolaže Sarajevo, kao i da im ukažemo da smo popravili poslovni ambijent kako bi ih ohrabrili da ulažu”, rekao je ministar Šabić.

“Povezivanje investitora, privrednih subjekata i poslodavaca, a posebno prezentacije ekonomskih investicionih potencijala izuzetno su važne ne samo za Kanton Sarajevo nego za čitavu BiH”, kazao je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.

Dodao je kako su reforme koje su urađene u posljednje dvije i po godine donijele značajne rezultate, te je došlo do porasta izvoza, kao najvažnijeg indikatora razvoja.

“To znači da se mora nastaviti s reformama, bez obzira koliko one bile ‘bolne’, kako bismo od države BiH napravili perspektivni prostor. Upravo to zahtijeva reformu obrazovnog sistema i jačanje porodice kao bazne ćelije društva, jer su oni temelji za društveni i ekonomski razvoj BiH”, potcrtao je predsjedavajući Zvizdić.

Ambasador Austrije u BiH Martin Pammer je naveo kako postoji interesovanje da se ulaže u Bosnu i Hercegovinu o čemu najbolje govori podatak da je ova konferencija okupila oko 200 privrednika iz različitih dijelova svijeta.

Po riječima predsjednika Privredne komore Koruške Jürgena Mandla ova konferencija je prilika da se vide novi potencijali i prilike kako bismo mi, kao jedan od najvećih investitora u BiH, s tim nastavili i ubuduće.

Radni dio konferencije svojim prezentacijama obogatili su dr. Muharem Šabić, koji je predstavio opći profil Kantona Sarajevo i Esad Mahmutović, direktor Finansijske informatičke agencije, koji je prezentirao finansijsko poslovanje privrednih društava u Kantonu Sarajevo.

O mogućnostima uspostavljanja poslovne saradnje privreda Kantona Sarajevo, Koruške i Štajerske govorili su Muamer Mahmutović, predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo, dr. Meinrad Höfferer, šef odjela vanjske trgovine i EU poslova – Privredna i trgovačka komora Koruške i dr. Robert Brugger, direktor Centra za internacionalizaciju Štajerske.

U okviru konferencije održane su i dvije panel diskusije: “Šanse i izazovi prerađivačke industrije” i “Saradnja obrazovanja i privrede, kao pokretač ekonomskog razvoja”.

Učešće u radu prvog panela uzeli su Neven Hadžisulejmanović, član uprave AS Holdinga, Rasim Memagić, direktor Firme Alma Ras, Suhad Ećo, direktor Ećo Company i Rijad Jahjaefendić, direktor Tvornice tehnološke opreme. Moderator skupa bila je Sanja Miovčić iz Vijeća staranih investitora.

Osvrnuli su se na uspješne priče u svom poslovanju, uz naglasak da Kanton Sarajevo i Bosna i Hercegovina imaju izuzetan potencijal kada je u pitanju pokretanje industrijske proizvodnje, ali da je neophodan strateški pristup njenom budućem razvoju, kao i da su investicije iz inostranstva u proizvodnim granama privrede itekako dobrodošle.

Dodali su još da je ulaganjem u ljude ulažemo u razvoj kompanije, a time i industrije. Privrednici su, dodaje, svjesni da nedostaje kvalitetne radne snage, ali ono što je još veći problem jeste da se ne traži geneza tog problema kako bi se on riješio.

Da i srednjoškolskom obrazovanju BiH trebaju korjenite reforme, složili su se učesnici drugog panela koji je upravo bio posvećen saradnji obrazovanja i privrede kao pokretača ekonomskog razvoja. Učesnici ovog dijala konferecnije bili su prof. dr. Elvir Kazazović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, doc. dr. Amila Pilav – Velić, Ekonomski fakultet u Sarajevu, doc. dr. Lejla Sirbubalo, austrijski izaslanik za obrazovanje za BiH, Crnu Goru i Srbiju, Regionalni Ured KulturKontakt Austria u Sarajevu, dr. Ezrema Boškailo, predstavnik stručno teorijske nastave svih srednjih stručnih škola u Kantonu Sarajevo i Admira Isaković, prokurist / voditelj nabave i marketinga i regije dm drogerie markt d.o.o.. Moderator skupa bila je mr. sc. Azemina Njuhović iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Tokom ovog panela istaknuto je kako je pokrenutu jako puno reformi u obrazovnom sistemu Kantona Sarajevo te da je ove godine pokrenut i pilot projekat uvođenja modula dualnog obrazovanja. Donesene su smjernice za dualno obrazovanje i pripremljen je zakon o dualnome obrazovanju.

Učesnici panela su se složili kako od privrede zavisi reforma obrazovanja, koju smo počeli i koja se odnosi na dualno obrazovanje, jer bez jake privrede nema dualnog obrazovanja.

O bonitetnoj izvrsnosti BH kompanija govorio je Damir Sokolović, savjetnik Bisnode BH i tom prilikom uručena su certifikati bonitetne izvrsnost, kao međunaorodno priznate ocjene natrposječnog poslovanja subjekata, sljedećim kompanijama: Jump logistic, Tvornica cementa Kakanj, Reca, Fin profi i Ice-net.

Nakon završetka panela u okviru konferencije održani su bileteralni razgovori, a nastavljaju se i drugog dana konferencije u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo.

Partneri u organizaciji konferencije su Bosna Bank International i AS Holding, a medijski pokrovitelji su Akta.ba i Business magazin.