Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
okt 29

Održana dvodnevna konferencija o temi “Ekonomsko osnaživanje – nova prilika”

/27 – 28. oktobar 2022. godine./

Privredna komora Kantona Sarajevo, Save the Children za Sjeverozapadni Balkan i nevladine organizacije aktivne u oblasti socijalne zaštite od 2018. godine sarađuju na razvijanju modela programa ekonomskog osnaživanja ranjivih kategorija u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. 

Program ima za cilj da unaprijedi položaj socijalnih kategorija društva kroz izgradnju njihovih znanja, vještina i jačanje profesionalnih kompetencija, a u saradnji sa institucijama, nevladinim organizacijama i poslovnim sektorom u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. 

S ciljem promocije programa i rezultata dosadašnjeg rada, ali i uspostavljanja novih strateških partnerstva u oblasti ekonomskog osnaživanja građana, Komora je u saradnji sa partnerima organirala dvodnevnu konferenciju na dane 27.10. i 28.10.2022. godine o temi: “Ekonomsko osnaživanje – nova prilika” u hotelu “Eko-FIS” na Vlašiću. 

Glavni ciljevi konferencije bili su prezentacija samog Programa, primjera dobre prakse iz regiona sjeverozapadnog Balkana, te iniciranje strateških partnerstava između biznis sektora, nevladinog sektora i institucija koja bi rezultirala izradom efikasnih modela za identifikovanje kvalitetne radne snage, unapređenje njenih kompetencija, te zadržavanje neophodne radne snage na tržistu rada Bosne i Hercegovine i Crne Gore.