Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
mar 21

Održan Sajam srednjih stručnih škola

/19. i 20.03.2016. godine/

Privredna komora Kantona Sarajevo učestvovala je kao suorganizator na Sajmu srednjih stručnih škola „Za život pun mogućnosti“ 19. i 20.03.2016.g. u organizaciji Srednje škole metalskih zanimanja.

U prostorijama Srednje škole metalskih zanimanja, 25 srednjih škola predstavila je svoje obrazovne smjerove čemu su podršku dale Privredna komora Kantona Sarajevo, Obrtnička komora KS, KJU „Porodično savjetovalište“ i JU Služba za zapošljavanje KS.

Sajam je bio jedinstvena prilika da se na jednom mjestu učenici osnovnih škola i njihovi roditelji upoznaju sa mogućnostima koje im pruža srednješkolsko obrazovanje u Kantonu Sarajevo. Jedan od ciljeva Sajma jeste i motivacija roditelja da svoju djecu upisuju u srednje stručne škole. Time se želi uticati na zadovoljavanje stvarnih potreba tržišta rada.

Prisutnima se obratio i predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo Muamer Mahmutović.