Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jun 01

Održan sajam privrede “Ekspert”

/30. maj 2022./

Srednja ekonomska škola Sarajevo organizirala je 30. maja 2022. godine Dan otvorenih vrata tokom kojega je održan i Edukativno – kreativni sajam privrede, ekonomije, rada i trgovine “Ekspert”.

Manifestacija “Ekspert” edukativan je sajam koji je škola organizirala u saradnji sa Privrednom komorom Kantona Sarajevo, kao i Udruženjem “Prijatelji Srednje ekonomske škole”.

Namjera organizatora sajma je da se mladima predstave primjeri dobrih praksi uspješnih privrednika.

Amira Kadrispahić, direktorica Srednje ekonomske škole Sarajevo istakla je ovom prilikom da je sajam puno više od klasičnog sajma i da je naglasak na kreativno-edukativnom dijelu.

Upravo zbog potreba tržišta rada, dodaje, Srednja ekonomska škola priprema nova zanimanja koja će učenicima omogućiti praksu i u drugim sektorima, osim bankarskom.

Inače, neki od ciljeva sajma “Ekspert” su da učenici škole teorijska znanja povežu sa praktičnim radom, uče o poduzetništvu, te da se stvori jaka konekcija između škole i ekonomske zajednice.

Dualni sistem obrazovanja, kao pilot projekat, ove godine završava prva generacija učenika, a pojedine poslovnice banaka su pokazale zainteresovanost i za njihovo zapošljavanje.