Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
nov 27

Održan Prvi Forum kvaliteta BiH

/ 27.11.2019./ 

Institut za certificiranje sistema (ICS) je, u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH (VTKBiH), organizirao 1. “Forum kvaliteta BiH” koji je 27. novembra 2019. godine u Sarajevu okupio struku koja se bavi primjenom alata i modela upravljanja kvalitetom, ali i njihovim stalnim unapređenjem.

Direktor Instituta za certificiranje sistema d.o.o. Sarajevo Nedim Čaušević je kazao da smo kao društvo uvijek bili dio Evrope, te da ovaj forum ima za cilj da napravi jedan most između bh. privrede i zainteresovanih strana na internacionalnom tržištu. Kako je istakao, problem koji nam se javio u vezi kvalitete jeste da imamo puno profesionalaca, kvalitetnih, školovanih ljudi koji rade na nekoj mikrolokaciji. Forum ima za cilj formiranje jednog društva za kvalitet koje bi u konačnici trebalo da bude skup svih tih profesionalaca na jednom mjestu.

Forum kvaliteta je bio prilika za prenošenje konkretnih iskustava iz prakse o primjeni najboljih alata/modela upravljanja čije korištenje u svakodnevnom poslovanju daje konkretne rezultate, a koji u krajnjoj distanci doprinose razvoju kulture kvaliteta, kvalitetu proizvoda, procesa ili ukupnog sistema poslovanja, odnosno stalnom unapređenju organizacije.

Predstavljeni su primjeri razvoja organizacija koje za efektivnije sagledavanje vlastitih podataka koriste nauku i znanje.

Predavači na skupu bili su stručnjaci s velikim iskustvom u proizvodnji, kako lokalnog, tako i internacionalnog karaktera, koji su na osnovu višegodišnje prakse prezentirali  neke od alata/modela upravljanja koji funkcioniraju u njihovim organizacijama, kao i rezultate korištenja.