Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jan 15

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga

/ januar 2016./

Pozivamo članove Privredne komore Kantona Sarajevo i ostale privredne subjekte u Kantonu Sarajevo da nam u što kraćem roku dostave sažetke projektnih prijedloga, koji su od značaja za društveno-ekonomski razvoj Kantona Sarajevo i FBiH. Naime, Federalni zavod za programiranje razvoja priprema Investicioni katalog FBiH, te cijenimo da je od izuzetnog značaja da se i projekti kompanija sa područja Kantona Sarajevo nađu u ovoj publikaciji.

Vlada FBiH ovim aktivnostima ima za cilj da, u direktnim razgovorima sa potencijalnim stranim investitorima, prezentira razvojni potencijal Federacije BiH, te ponudi održive projekte koji bi bili od iznimne važnosti za Federaciju BiH, i od višestruke koristi za investitore.

Sažetak svakog projektnog prijedloga bi trebao da sadrži elemente koji su navedeni u tabeli u prilogu e-maila.

Napominjemo, da se dostavljaju samo oni projektni prijedlozi za koje ne postoje administrativne, tehničke, pravne, imovinske, niti bilo koje druge barijere koje bi dovele u pitanje početak implementacije projekta.

Sve projektne prijedloge ili popunjene tabele (download) trebaju se dostaviti Privrednoj komori Kantona Sarajevo, na e-mail adresu [email protected], najkasnije do 13. januara 2016. godine.

Više informacija u Centru za razvoj poduzetništva, evropske integracije i poslove sa inozemstvom Privredne komore Kantona Sarajevo.

Hvala na saradnji.

S poštovanjem,

Privredna komora Kantona Sarajevo

KONTAKT:
Mubera Kadrić, direktorica Centra
tel./phone: ++ 387 33 250 110
fax: ++ 387 33 250 137
E-mail: [email protected]