Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jan 23

Očuvanje i stvaranje poreznih olakšica izvoznicima i investitorima

/22. januar 2016./

U Sarajevu je ovih dana održan sastanak užeg rukovodstva Privredne komore Kantona Sarajevo, Kantonalne privredne komore Tuzla i Privredne komore Bosansko-podrinjskog kantona, na kojem je razmatran novi prijedlog Zakona o porezu na dobit o kome se u komorskom sistemu vodila rasprava i tokom 2014. godine. Ocjena komorskog sistema je da će smanjenje poreznih poticaja i oslobađanja iz važećeg Zakona o porezu na dobit u Federaciji BiH, kako se predviđa novim zakonskim rješenjima, direktno dovesti do smanjenja obima domaćih i stranih investicija, što bi moglo imati nepovoljne efekte na implementaciju reformske agende.

Kako brojni prijedlozi koji su ranije upućivani ispred komorskog sistema u Federaciji BiH nisu prihvaćeni, to je poslovni sektor, na tragu zadovoljavajućeg rješenja, utvrdio nove prijedloge u pravcu poboljšanja teksta zakona.
Ono oko čega su se privredne komore Sarajeva, Tuzle, Goražda i Bihaća složile jeste da se u novom tekstu zakona obavezno treba integrisati novi član po kojem se obveznik, koji je, u godini za koju se utvrđuje porez na dobit, ostvario neto izvoz do 30% od ukupno ostvarenog prihoda oslobađa plaćanja poreza na dobit srazmjerno procentu učešća izvoza u ukupno ostvarenom prihodu, kao i da se obveznik koji je u godini za koju se utvrđuje porez na dobit neto izvozom ostvario preko 30% od ukupno ostvarenog prihoda oslobađa u potpunosti plaćanja poreza na dobit za tu godinu.

Drugi važan prijedlog poslovnog sektora jeste da se poreznom obvezniku koji izvrši investiranje u proizvodnu opremu u vrijednosti preko 50% ostvarene dobiti tekućeg poreznog perioda, umanjuje obaveza obračunatog poreza na dobit za 50% iznosa u godini investiranja, odnosno da se poreznom obvezniku, koji u perodu od pet uzastopnih godina izvrši investiranje u ukupnom iznosu od 20 mil. KM, s tim da u prvoj godini investira četiri mil. KM, umanjuje obaveza obračunatog poreza na dobit za 100% iznosa u godinama investiranja.

Amandmanski prijedlozi komorskog sistema na prijedlog Zakona o porezu na dobit na tragu su rješenja, koje daje prostora kako za ubiranje javnih prihoda, tako i za poticanje, očuvanje i unapređenje investicionih aktivnosti i očuvanje konkurentnosti domaće privrede, ocjena je komora i apeluje se na delegate oba doma Parlamenta FBiH da prihvate ove prijedloge u potpunosti.