Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jun 21

Obuka za animatore u turizmu

/20. juni 2022./

U organizaciji Privredne komore Kantona Sarajevo provodi se obuka za animatore u turizmu u trajanju od preko 100 školskih časova. Predavač je Zoran Bibanović, predsjednik Udruženja turističkih agencija u BiH.

Obuka je dio aktivnosti koje se provode u sklopu projekta Premošćavanje (Bridging), koji se realizira u okviru IPA II programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020, finansiranog od strane Europske unije. Partneri na projektu su Privredna komora Kantona Sarajevo iz Bosne i Hercegovine, Udruženje Užički centar za ljudska prava i demokratiju i Ekonomska škola Užice iz Srbije.