Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jun 11

Novi koraci ka dualnom sistemu obrazovanja u Kantonu Sarajevo

/11.06.2021./

Prije nekoliko sedmica Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini i Ambasada SR Njemačke u Bosni i Hercegovini uputili su pismo Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i izrazili  čestitke za kontinuiran napor koji Ministarstvo zajedno sa Vladom Kantona Sarajevo poduzima u oblasti modernizacije stručnog obrazovanja pripremajući zakon  za uvođenje dualnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Predstavnici Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini, Katrin Ochsenbein, regionalna savjetnica  za zapošljavanje,  voditelj odjela za ekonomiju i zapošljavanje, Chantal Felder, vd direktora za saradnju pri Ambasadi Švicarske u Bosni i Hercegovini,  Almir Tanović viši programski službenik i savjetnik za politike zapošljavanja  i njemačkog GIZ-a, na čelu sa dr. Natalijom el Hage, direktoricom GIZ-a za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, Isabel Rapp, project menadžericom GIZ-a, Amra Muratović, savjetnica na projektu TVET-a,  posjetili su 11. juna 2021. godine i Privrednu komoru Kantona Sarajevo, novog i važnog partnera u uvođenju  dualnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Dualno obrazovanje predstavlja reformski proces u stručnom obrazovanju, s obzirom da podrazumijeva zajednički angažman više važnih sudionika. Pored Ministarstva za odgoj i obrazovanje, Ministarstva privrede i stručnih škola, jednako važan je i angažman poslovnih subjekata koji u sistemu dualnog obrazovanja, nudeći mjesta za učenje, aktivno učestvuju u obrazovanju učenika i učenica. U zapadnoevropskim zemljama privredne komore igraju značajnu ulogu u sistemu dualnog obrazovanja, na način da su zadužene za evidenciju ugovora o dualnom obrazovanju, edukaciji mentora i mentorica kod poslovnih subjekata i certificiranju poslovnih subjekata kako bi se mogli priključiti sistemu dualnog obrazovanja. Vodeći se primjerima dobre prakse iz Austrije, Njemačke i Švicarske, Kanton Sarajevo priprema zakon o dualnom obrazovanju koji će omogućiti promjene u ovoj oblasti.

Komora je 01. juna potpisala  Ugovor o lokalnom subvencioniranju  sa GIZ-om, a  koji je kofinansiran od njemačkog federalnog ministrarstva za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ) i švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Aktivnosti predviđene ovim ugovorom značajno će ojačati kapacitete Komore za preuzimanje nove uloge prilikom uvođenja dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Predstavnici i predstavnice Ambasade Švicarske i njemačkog GIZ-a su nakon posjete Privrednoj komori Kantona Sarajevo izrazili svoje zadovoljstvo dobrim djelovanjem Privredne komore Kantona Sarajevo u oblasti obrazovanja, razumijevanjem dualnog obrazovanja i opredijeljenošću Privredne komore Kantona Sarajevo da preuzme važne zadatke na izgradnji sistema dualnog obrazovanja.

Podrška Vlada SR Njemačke i Švicarske realizira se u sklopu projekta “Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini”, kojeg provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Projekat podržava partnerske škole i poslodavce kako bi pružali i implementirali dualno  obrazovanje u skladu sa potrebama  tržišta rada.

Unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja u BiH mladićima i djevojkama nudi znanje i vještine za budućnost, a  poslodavcima kvalitetan kadar na tržištu rada.