Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
mar 19

NLP PRACTITIONER

/ 27.09.2019./

                Privredna komora Kantona Sarajevo i Centar za NLP edukaciju organizuju:

 

NLP PRACTITIONER

27. septembar, u prostorijama Komore, sa početkom u 17.00 sati

NLP Practitioner je internacionalno akreditirana interaktivna edukacija na kojoj ćete naučiti moćne NLP tehnike i vještine koje će vam omogućiti da se osnažite i riješite prepreka u  poslovnom rastu, razvoju kao i u privatnom životu . Fokus edukacije je na primjeni NLP alata u procesima promjene ponašanja, ostvarenja ličnih i profesionalnih ciljeva i prenošenja željene poruke u komunikaciji. Promjene će biti  vidljive u vašem odnosu prema sebi i drugima, radićemo na promjeni načina kako donosite odluke.

Edukacija je podijeljena na 6 modula i traje šest mjeseci, koji su organizovani u okviru 18 dana, sa ukupno 130 radnih sati treninga. Raspored edukacije je takav da polaznici imaju vremena da na najbolji način usvoje znanje koje stiču i ovladaju vještinama koje će permanentno donijeti promjenu i uspjeh na ličnom i poslovnom planu.

 

Kome je edukacija namjenjena:

 • menadžerima, profesionalcima, prodavačima koji žele da usavrše svoje  komunikacijske vještine,
 • onima koji su u potrazi za uspjehom, na putu lične i profesionalne promjene,
 • onima koji žele da uče i svoje kontraproduktivno i ograničavajuće ponašanje i uvjerenja  pretvore u produktivno i efikasno.
 • onima koji jednostavno žele poboljšati kvalitetu svog života unapređujući sebe.

 

Šta ćete naučiti  na NLP Practitioneru?

U okviru ove edukacije, pored još dosta toga, savladat ćete i spoznati slijedeće:

 • Principe NLP-a;
 • Usavršite ćete svoje komunikacijske vještine; Naučit ćete postavljati pitanja i  usmjeravati razgovor u pravom pravcu;
 • Kalibriranje, Rapport, Pacing, Leading-kako uspostaviti optimalan kontakt s drugom osobom, prilagoditi joj se i usmjeravati.
 • Sistemi reprezentacije: kako otkriti neverbalne signale drugih i kako ih koristiti za unaprijeđenje komunikacije
 • Sidrenje: kako pritiskom na „pravo dugme“ uspostaviti kontakt s korisnim iskustvima i doživljajima iz prošlosti.
 • Pravilno ćete postavljati ciljeve i akcione korake: kako definirati i postići cilj, programiranje cilja.
 • Odbacit ćete uvjerenja koja su vas blokirala, promjenićete način razmišljanja, ponašanja, osjećanja;
 • Modeli govora: naučit ćete kako da jezički obrasci postanu vaš saveznik, kako da inspirišete sagovornika i postignete visok nivo saglasnosti sa  poslovnim partnerima, klijentima, kolegama i u privatnom životu.
 • Meta model govora i Miltonov model govora;
 • Refraiming ili preuokviravanje: kako kreativno pristupiti situacijama i problemima, kako razviti mogućnosti za nova rješenja.
 • Submodaliteti: strukture opažanja i subjektivnog doživljavanja,promjena uvjerenja  putem promjene submodaliteta.
 • Razmišljaćete strateški, sa fokusom na rješenje;
 • Strategije: kako upoznati i optimizirati vlastite strategije ponašanja. Kako razmotiriti  situaciju s više aspekata da bi se proširile mogućnosti djelovanja.

 

Analizirat ćemo navike i osjećanja i pokrenuti nove obrasce ponašanja i načine razmišljanja.

 

CERTIFIKAT

Trening se održava prema standardu međunarodne NLP asocijacije – International Association of NLP Institutes (NLP-IN) sa sjedištem u Berlinu i učesnici na kraju treninga dobijaju zvanje i certifikat „NLP Practitioner IN“ certifikovano od strane International Association of NLP Institutes (NLP-IN).

 

Termini održavanja

Termini u okviru kojih će se održavati edukacija su uvijek u sljedećim terminima:

Petak: 17.00-22.00 sati

Subota: 9.30- 17.00 sati

Nedjelja: 9.30-15.00 sati

I modul 27.9.2019

II modul 25.10.2019

III modul 15.11.2019

IV modul 13.12.2019

V modul 10.1.2020

VI modul 31.1.2020 Certifikacija

 

Datume održavanja moguće je promjeniti u dogovoru sa grupom ili nadoknada sa drugom grupom ako ste spriječeni po modulima.

 

Cijena edukacije je 1970,00 KM. Broj učesnika radi kvaliteta edukacije je ograničen. Minimalno je 12, a maksimalno 18 učesnika. Plaćanje je moguće izvršiti u tri rate do kraja edukacije Za učesnike koji iznos  uplate  u cijelosti prije početka treninga odobravamo popust od 10 %.

 

Predavač/ trener:

Muharemović Emina – Master trener IN, Life and Business Coach  (međunarodni certifikat ICI , Berlin). Ima više od 23 godina radnog iskustva u prodaji i upravljanju ljudima. Završila je Ekonomski fakultet na Univerzitetu u Sarajevu kao i  edukacije na NLP i Coaching akademiji u Hrvatskoj i stekla zvanje NLP Practitioner, NLP Master, NLP terapeutski savjetnik i na četvrtoj godini je studija za Neurolingvističko savjetovanje i terapiju (DVNLPt). Učitelj je Autogenog treninga po Schultz- u i Wingwave coach. Aktivno vodi i organizuje edukacije i radionice  na polju unapređenja poslovnih vještina i unapređenju kvaliteta života i rada pojedinaca i organizacija.

Dugogodišnje radno iskustvo i poslovnu praksu, znanja iz struke  uspješno kombinuje sa psihologijom i ljudskim ponašanjem, kao neodvojivim komponentama.

Detaljnije informacije o radionici možete dobiti  u Komori na telefon 250-117, Centar za NLP Edukacije 061/477 205,  ili putem e-maila: [email protected][email protected], [email protected],  [email protected], ili facebook:Živi život, www.zivizivot.ba

Prijavu za učešće  možete poslati na gore navedene mail-adrese ili na fax. broj 033/250-138, do 25. septembra t.g.

Za sve polaznike obezbjeđeno je osvježenje, lagani obrok, materijali koji prate izlaganje, certifikat „NLP Practitioner IN“ certifikovano od strane International Association of NLP Institutes (NLP-IN).

PRIJAVA (.DOC)

POZIV (.PDF)

 

 

 

 

S poštovanjem,
Privredna komora Kantona Sarajevo i Centar za NLP Edukacije