Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
okt 28

Naredne godine usvajanje Zakona o dualnom obrazovanju

/27.10.2021./

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, u saradnji sa ambasadama Švicarske i Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini i GIZ-om, je održalo Prvu konferenciju pod nazivom “Dualno obrazovanje u Kantonu Sarajevo u okviru srednjeg stručnog obrazovanja” 27. oktobra 2021. godine u Sarajevu.

Cilj Konferencije je bio predstavljanje Nacrta zakona o dualnom obrazovanju, te uloga institucija, ustanova i organizacija prilikom njegove implementacije. Kako je to istaknuto ovom prilikom Zakon bi se na proljeće trebao naći u skupštinskoj proceduri, za što će biti organizovana i javna rasprava, dok bi implementacija mogla započeti od naredne školske godine.

Ovaj događaj je bio prilika za razmjenu dosadašnjih iskustava, ali i za analizu svih izazova i prednosti koje donosi Zakon o dualnom obrazovanju.

Resorna ministrica Naida Hota-Muminović je kazala da je današnja konferencija dio ukupnih aktivnosti koje Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS provodi u saradnji sa partnerima, ambasadama Švicarske i Njemačke u BiH, te GIZ-om, a cilj je odškolovati kvalifikovanu radnu snagu koja će odmah biti spremna za tržište rada.

Neophodno je, kazala je, prije upućivanja zakona u skupštinsku proceduru, zajedno sa svim akterima sagledati sve izazove i prednosti koje on donosi.

Švicarska i Njemačka su države s dugogodišnjim iskustvom u primjeni tog modela obrazovanja, a zamjenica direktora za saradnju Ambasade Švicarske Chantal Felder, istakla je da je dualno obrazovanje ključni dio švicarske privrede, kao i da taj model obrazovanja uključuje i najveći broj mladih.

Savjetnica u GIZ-u na projektu “Stručno obrazovanje u BiH” Amra Muratović kazala je da je u pitanju kompleksan projekt koji će se odvijati postepeno, te su realna očekivanja da bi u potpunosti mogao zaživjeti za pet godina nakon usvajanja zakona, ali da je to dugoročna investicija i najvažnije je da je to investicija u ljudske resurse i u jačanje ekonomije.

Jedan od panela konferencije bio je posvećen i značajnoj ulozi koje privredne komore imaju u sistemu dualnog obrazovanja, uz primjere dobre prakse iz pojedinih evropskih država.

Predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo Muamer Mahmutović je ovom prilikom istakao da ova asocijacija kroz projekat koji nosi naziv “Podrška uspostavljanju dualnog sistema obrazovanja u Kantonu Sarajevo” već radi  na osposobljavanju sopstvenih kapaciteta za obavljanje poslova, koji će joj Nacrtom zakona o dualnom obrazovanju biti delegirani.