Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jan 28

Nacrt Zakona o turizmu Kantona Sarajevo

/27. januar 2016./

Privredna komora Kantona Sarajevo, u konsultaciji sa svojim članovima, razmatrala je ponuđeni tekst Nacrta zakona o turizmu Kantona Sarajevo i uputila predlagaču niz svojih prijedloga, primjedbi i mišljenja.

Jedna od novina u Zakonu i praksi, koju predlaže poslovni sektor Kantona Sarajevo, jeste da se rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča upisuju u Upisnik, kojeg bi vodila Privredna komora Kantona Sarajevo. U Upisnik se eventualno upisuju i počasni turistički vodiči, čije svojstvo utvrđuje nadležni ministar.

Praksa u EU i evropskom ekonomskom prostoru je da obuku vodiča vrše privredne komore, a da se ispiti polažu pred državnim autoritetom. Privredna komora Kantona Sarajevo je registrirana za takve djelatnosti i raspolaže uvjetima za neformalnu obuku, u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih i drugim zakonskim odredbama.