Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
jun 04

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, u saradnji sa Komorom i ostalim članovima Stručne grupe, započelo uspostavljanje dualnog obrazovanja u Sarajevu

/4.6.2020./

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, danas je održan prvi sastanak Stručne grupe za podršku uspostavljanju dualno organizovanog obrazovanja u Kantonu Sarajevo, tj. organizovanog obrazovanja u školi i kod poslodavca.
Članovi Stručne grupe su predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, predstavnici Privredne komore Kantona Sarajevo, Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo i GIZ projekta “Stručno obrazovanje u BIH”, koji je finansiran od strane Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Prvom sastanku Stručne grupe je prisustvovao i Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, mr. Anis Krivić. Na današnjem sastanku predstavljene su osnove saradnje između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i GIZ-projekta “Stručno obrazovanje u BiH”.

Planirane aktivnosti u okviru ove saradnje podrazumijevaju rad, kako na zakonskim aktima i pravilnicima, tako i intenzivan rad i jačanje kapaciteta odabranih stručnih škola, Privredne komore KS i ostalih subjekata koji su na direktan ili indirektan način uključeni u provođenje dualnog obrazovanja te intenzivan rad sa poslodavcima kako bi se stvorili uslovi da svi relevantni akteri preuzmu namijenjene im uloge u sistemu dualno organizovanog stručnog obrazovanja.

Pored toga, članovi Stručne grupe razgovarali su i o finansijskim implikacijama nacrta Zakona o dualnom obrazovanju na javni i privatni sektor u Kantonu Sarajevo.

Ovo tijelo nastaviće sa intenzivnim radom u budućnosti, a u Kantonu Sarajevo će se u narednom periodu pristupiti postepenoj implementaciji planiranih aktivnosti, koje između ostaloga, uključuju ispitivanje potreba poslodavaca u odabranim sektorima, te uvođenje novih zanimanja na osnovu potreba poslodavaca. Planiran je razvoj standarda zanimanja i novog nastavnog plana i programa koji, prema principima dualno organizovanog obrazovanja, predviđa učenje na dva mjesta – u školi i kod poslodavca.
Izvor: klix.ba