Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
sep 29

Međunarodna poslovna konferencija Kanton Sarajevo 2017. godine

/ 27 – 28.09.2017. godine/

Druga Međunarodna poslovna konferencija Kanton Sarajevo 2017. godine, održana u Sarajevu u periodu od 27. do 28. septembra 2017. godine, okupila je eminentne privredne i finansijske eksperte iz zemlje i inozemstva, predstavnike domaćih i stranih kompanija iz različitih sektora privrede, kao i predstavnike diplomatskog kora i vladajućih struktura. Organizator ovogodišnje Konferencije Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, u saradnji sa Privrednom komorom Kantona Sarajevo, je posebnu pažnju posvetio unapređenju i šansama za razvoj strateških grana privrede u Kantonu Sarajevo, kao i poslovnom povezivanju privrednika Bosne i Hercegovine i svijeta.

Pozdravnu riječ u ime domaćina uputio je Dr. Muharem Šabić, ministar privrede Kantona Sarajevo, te naveo da su ekonomska kretanja u Kantonu Sarajevu pozitivna i da je svima u interesu unapređenje poslovnog okruženja. Posebno je istakao da je važno da se kompanijama osiguraju približno slični uvjeti rada, kao što je to u Evropskoj uniji, te da se omogući domaćim investitorima olakšan pristup finansijskim resursima, uz smanjenje administrativnih procedura.

U svojim uvodnim obraćanjima Lada Buševac, šefica Ureda Međunarodne finansijske korporacije (IFC) u Bosni i Hercegovini je podsjetila kako je prije dvije godine u novembru sa Kantonom Sarajevo potpisan ugovor o saradnji za implementaciju Projekta povećanja investicija i unapređenja poslovnog okruženja – LIFE, koji IFC provodi uz pomoć Ambasade Velike Britanije u BiH, te se ukratko osvrnula na rezultate ovog projekta. Zahvaljujući ovim projektnim aktivnostima došlo je do pojednostavljenja i pojeftinjenja pojedinih administrativnih procedura i prema procjenama, privreda na godišnjem nivou ostvari uštede i do tri miliona KM, a došlo je i do znatnog povećanja broja registriranih firmi. Uspostavljen je i elektronski registar svih propisa, zahtjeva i procedura koji osigurava privrednicima da na jednostavan način dođu do informacija potrebnih za efikasno vođenje poslovanja.

Kao rezultat ovog projekta napravljeni su investicijski profili kako za Sarajevo, tako i za općine, pojedinačno. Tu se nalaze informacije o infrastrukturi, ekonomski, demografski i komunalni pokazatelji s primjerima specifičnih lokacija za potencijalne investicije. Ova publikacija je uručena svim učesnicima Konferencije, uz Investicione projekte Kantona Sarajevo i brošuru Komore „Kako u najkraćem roku osnovati firmu u KS“. Skupu se obratio i NJ.E. Edward Ferguson, ambasador Velike Britanije u BiH naglasivši da je Kanton Sarajevo središte bh. ekonomije i dodavši da Ambasada Velike Britanije u BiH radi na projektima koji omogućavaju privatnom sektoru da otvaraju nova radna mjesta.

Zvanično proglasivši konferenciju otvorenom, premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković je poručio kako su u Kantonu Sarajevo napravljeni značajni ekonomski iskoraci, jer je porastao broj registrovanih firmi i istakao da je ovogodišnja konferencija dobra prilika da se razmijene iskustva sa ljudima iz realnog sektora, ali i sa predstavnicima javnog sektora iz drugih kantona i nivoa vlasti, o tome šta nas čeka u Kantonu Sarajevu u narednoj godini. I ovoga puta je ponovio kako Kanton Sarajevo, pored ostalog, ima značajan potencijal za razvoj turizma, drvno-metalske industrije, IT sektora, te obrazovanja.

Nakon uvodnog obraćanja uslijedile su prezentacije. Ministar Šabić se osvrnuo na opći profil Kantona Sarajevo dok je ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Prof. dr. Elvir Kazazović, govorio o značaju obrazovanja mladih i o značaju cjeloživotnog obrazovanja, osvnuvši se na međunarodni projekat Učenje kroz rad / Learning by Doing i njegov značaj.

Direktor Finansijske informatičke agencije Esad Mahmutović predstavio je ukratko rad ove agencije, u čijem središtu poslovanja se nalazi uspostavljanje i upravljanje bazom podataka registra finansijskih izvještaja, obrada i kontrola finansijskih izvještaja, vođenje registra računa pravnih subjekata i pregled njihovih dugovanja, kao i ocjena poslovnog boniteta.

Prezentacijski dio konferencije završen je jednom pozitivnom slikom o privrednim kretanjima u Kantonu Sarajevo koje je iznio Muamer Mahmutović, predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo. Po prezentiranim podacima industrijska proizvodnja u Kantonu Sarajevo povećana je za 1,7 posto, zabilježena je i povećana iskoristivost turističkih potencijala za 16 posto, kao i promet trgovine na malo.

Rezimirajući plenarni dio ove konferencije dekan Ekonomskog fakulteta Sarajevo prof. dr. Kemal Kozarić je naglasio da je Kanton Sarajevo dobro mjesto za investiranje. Po njegovim riječima, potrebno je infrastrukturno unaprijediti oblast turizma i energetike te ukazati na potencijale prerađivačke industrije, koje imaju kapacitete izvoza. Pohvalio je rezultate koje bilježe IT sektor, napore Kantona Sarajevo u uređivanju poslovnih zona i planove za javno-privatno partnerstvo. Kazao je kako su pobrojani sektori sigurna perspektiva za Kanton Sarajevo i BiH, da u BiH ima jako puno educiranih i pametnih ljudi i da je neophodno jače uvezati akademiju, javni i poslovni sektor. Svi zajedno, prema riječima Kozarića, trebamo biti operativni, aktivni i zajedno učestvovati u projektima od značaja za ekonomski rast i razvoj. Za sve ovo je, kako je pojasnio dekan Kozarić, preduslov politička stabilnost.

 

Panel diskusije posvećene
javno-privatnom partnerstvu i strateškim privrednim granama

 

U okviru Međunarodne poslovne konferencije Kantona Sarajevo 2017 održana su i tri panela, od kojih je prvi bio posvećen Javnom – privatnom partnerstvu. Učesnici panela, kojim je moderirala Azemina Njuhović iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, bili su Prof. dr. (Ph.D.) Muamer Halilbašić, Ekonomski fakultet Sarajevo, Ismar Alagić, direktor Agencije za razvoj općine Tešanj (TRA) i Šemsa Alić, ekspert za javno-privatno partnerstvo, su poručili investitorima da ulažu u Kanton Sarajevo.

U okviru drugog panela koji je bio posvećen IT sektoru i turističkim potencijalima istaknuto je kako je ovo Region od svjetskog značaja kada su u pitanju ova dva sektora. Ovaj dio konferencije vodio je prof. dr. Almir Peštek sa Ekonomskog fakulteta Sarajevo, dok su u diskusiji učestvovali: Nermin Muzur, predsjednik Turističke zajednice Kantona Sarajevo, Zoran Bibanović, predsjednik Udruženja turističkih agencija (UTA), Azra Sarić, šef komunikacija Mistral Technologies d.o.o., Gianni Fazlagić, regionalni menadžer za pružanje usluga u Purple Key Creative Agency, Isan Selimović, direktor QSS d.o.o. Sarajevo i Haris Ćatić u ime klastera Montagne.

U okviru trećeg panela “Razvojne šanse strateška grana privrede-ključne teme (metalni sektor, drvno-prerađivački sektor i poljoprivredno-prehrambeni sektor)” govorili su Šemsa Alimanović, ispred Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, Adnan Hajdarpašić, direktor Ama Adriatic iz Sarajeva, Adnan Proha, izvršni direktor oblasti za šumarstvo KJP Sarajevo šume i Damir Ferović, direktor ZERAA Agriculture Investment & Management. Završni panel vodio je Nurija Memić iz Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.
Sve tri panel diskusije su poslale snažnu poruku da se samo u povoljnijem poslovnom okruženju mogu očekivati bolji poslovni rezultati, povećanje investicija, povećanje zaposlenosti, zaustavljanje odliva mladog kadra, a što bi dovelo do značajnijeg oporavka bh. privrede i društva u cjelini.

 

Poslovni razgovori privrednika

Prvi dan konferencije završen je bilareralnim razgovorima u kojima je učestvovalo preko 60 privrednika. Jedan od učesnika ovih razgovora privrednik iz Turske Önder Piyade je ovom prilikom kazao kako je na konferenciju upravo i došao da bi se upoznao sa poslovnim ljudima i mogućnostima ulaganja, posebno u oblasti turizima i energetike.

Potom je upriličen i turistički obilazak Sarajeva, sa kratkom pauzom na Trebeviću u Sunnylandu.

Uspješne kompanije

Drugog dana Konferencije urpiličene su posjete firmama sa područja Kantona Sarajevo i to Ećo Company i Željezari Ilijaš. Kanton Sarajevo bilježi pomake kada je u pitanju poslovni ambijent i to je vidljivo svakog dana, kazao je Suad Ećo, direktor i vlasnik kompanije Ećo-Company tokom posjete predstavnika Ministarstva privrede, Privredne komore Kantona Sarajevo i privrednika ovoj kompaniji.

Kazao je kako je danas lakše poslovati u odnosu na 15 godina ranije kada je nastajala njegova kompanija, konstantno bilježe rast potražnje za proizvodima, te je ove godine proširena proizvodnja i trenutno se vrši nabavka novih mašina i dodatno upošljavanje novih radnika, kako bi mogli odgovoriti na sve veću potražnju svojih klijenata.

Nakon posjete firmi Ećo-Company, navedena delegacija je obišla i Željezaru Ilijaš. Tokom posjete ovoj kompaniji generalni direktor Amel Ćatić ispričao je jednu pozitivnu priču, koja je počela prije nekoliko godina, privatizacijom ove kompanije od strane Preventa. Danas ova kompanija bilježi konstantan rast. Izvoz iz ove fabrike u zemlje EU je čak 95 posto.

BBI banka i Kanton Sarajevo obezbijedili još 24 miliona KM za privredu KS

U okviru konferencije ministar privrede Muharem Šabić i direktor BBI banke Amer Bukvić potpisali su Ugovor o poslovnoj saradnji između Ministarstva privrede KS i Bosna Bank International (BBI).
Riječ je Ugovoru koji će privrednicima sa područja Kantona Sarajevo omogućiti da u BBI banci dobiju finansiranje po povoljnim uslovima i po subvencioniranoj nominalnoj stopi od 1,28 posto. Za realizaciju Ugovora BBI je osigurala sredstva u iznosu od 24 miliona KM, dok će na nivou 2017. godine za subvenciju dijela profitne marže Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo obezbijediti više od jedan milion KM (1.090.000 KM).
Muharem Šabić, ministar privrede Kantona Sarajevo kazao je da su svi napori Ministarstva usmjerni u cilju poboljšanja poslovnog okruženja. Jedan od načina je i omogućiti privrednicima olakšan pristup finansijskim resursima, a to im Ugovor sa BBI bankom i omogućava. Izbor krajnjih korisnika vršit će se na osnovu kriterija iz Javnog poziva i na osnovu razvojnih programa/projekata koji omogućavaju stvaranje stimulativnog poslovnog ambijenta za nastanak novih i razvoj postojećih privrednih subjekata i otvaranje novih radnih mjesta.

Direktor BBI banke Amer Bukvić istakao je da Bosna Bank International u svojim strateškim ciljevima ima podršku privredi BiH i da se implementacijom ove linije kreiraju nova radna mjesta na području Kantona Sarajevo, kroz proširenje obima proizvodnje i poslovnih mogućnosti malih i srednjih kompanija.

MEDIJSKI POKROVITELJ MEĐUNARODNE POSLOVNE KONFERENCIJE 2017.
SPONZORI: