Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: info@pksa.ba
feb 17

Marketing metrika

/16. februar 2016./

Kvantificiranje efekata marketinških aktivnosti je jedan od vječitih izazova u marketingu. Stoga je centralna tema seminara Marketing metrika, koji je održan 16.02.2016. godine u Privrednoj komori Kantona Sarajevo bila šta mjeriti i kako to mjeriti prilikom ocjene efikasnosti i efektivnosti marketinške strategije i marketinških taktika. Sedminar je okupio poslovne ljude koji učestvuju u marketinškim aktivnostima za proizvode i usluge u poslovnim subjektima.
Edukaciju je vodila doc.dr. Maja Arslanagić-Kalajdžić, aktivno angažovana na implementaciji nekoliko EU projekata u timu Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

Sadržaj radionice je obuhvatio sljedeća pitanja:
• Šta je finansijska odgovornost marketinga?
• Zašto je bitna u strateškom smislu za kompaniju?
• Definisanje marketing metrike, marketinških kompetencija firme i sposobnosti osoba zaduženih za marketing.
• Kako koristiti mjerljive, dostupne i potrebne podatke i pretvarati ih u informacije neophodne za donošenje boljih odluka?
• Kako izračunati povrat na marketinšku investiciju („return on marketing investment“ – ROMI)?
• Vrste marketing metrika i dizajniranje odgovarajućih metrika za kompaniju.
• Metrike strateškog marketinga (fokus na rast, vrednovanje kompanije i brenda, cjeloživotnu vrijednost kupca)
• Metrike operativnog marketinga (fokus na profit i zaradu, generalne metrike, specifične metrike – oglašavanje, web metrike)
• Optimizacija marketing miksa (uloga 4 P sa posebnim naglaskom na određivanje cijene)

Praktični dio radionice se odnosio na pitanja:
• Analiza tržišta i tržišnog potencijala
• Kalkuliranje povrata na marketinške investicije (ROMI)
• Optimizacija (ulaganja vs. profit)
• Izračun odabranih marketing metrika
• Izrada marketinške kontrolne ploče („dashboard“)