Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
nov 01

Marketing društvenih mreža

/31.10.2016. godine/

Vanredni profesor na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i konsultant iz oblasti marketinga dr.sc Almir Peštek održao je 31. oktobra 2016. godine u Privrednoj komori Kantona Sarajevo izuzetno zanimljiva predavanja posvećena temi marketing društvenih mreža.

Ova radionica koju je za menadžere i zaposlenike u prodaji i marketingu organizirala Komora imala je za ciljeve razumijevanje savremene prakse digitalnog marketinga i upoznavanje sa savremenim trendovima i dobrim praksama, upoznavanje sa najznačajnijim alatima društvenih medija, kao i primjenu efikasnih tehnika u oglašavanju i komuniciranju putem društvenih medija.

Program radionice je obuhvatio sljedeće:

  • Uvod u društvene i nove medije
  • Poređenje društvenih i tradicionalnih medija
  • Razvoj odnosa sa klijentima
  • Pregled savremenih alata i njihova primjena u marketingu – Facebook, Twitter, Linkedin, social bookmarking, blogging, wiki, RSS i drugi Web 2.0 alati
  • Korisnički generisani sadržaji (user generated content, UGC) i njihova primjena u marketingu
  • Planiranje i implementacija uspješnih marketing kampanja putem društvenih medija
  • Analiza dobrih praksi u primjeni društvenih medija
  • Optimizacija pretraživača (search engine optimization, SEO) i marketing putem pretraživača (search engine marketing, SEM)
  • Praćenje uspješnosti i analitika društvenih medija