Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
sep 29

Kreiranje sistema naplate u preduzećim

/28.09.2016. godine/

Da bi se povećao stepen naplate i povećala likvidnost, potrebno je kreirati efikasan sistem naplate potraživanja. Imajuću u vidu tu činjenicu Centar za edukaciju i informatičke poslove Privredne komore Kantona Sarajevo organizirao je 28. septembra tekuće godine, za osobe u preduzećima, koje su uključene u proces naplate potraživanja od kupaca, jednudnevnu radionicu o toj temi. Ovaj jednodnevni trening je baziran na najboljim iskustvima efikasnih mikrokreditnih organizacija u BiH i regionu, koje su se pokazale kao najefikasnije u naplati potraživanja od kupaca. Njihova iskustva prenosimo u svijet privrede i pomažemo preduzećima da kreiraju sistem, koji obuhvata praćenje rokova, stepena naplate, komunikaciju sa dužnicima i dogovaranje o modelima i rokovima plaćanja.

Radionicu je vodio Miloš Todorović, diplomirani ekonomista iz Centra ze ekonomiju Banja Luka.

Sadržaj radionice:

  • uspostavljanje okvira za naplatu potraživanja,
  • ko u preduzeću vrši naplatu potraživanja,
  • psihološka priprema za razgovor sa dužnikom,
  • kako da obavimo razgovor sa dužnikom,
  • kada zovemo dužnika,
  • praćenje nivoa naplate,
  • tipovi neplatiša,
  • uspostavljanje komunikacije sa dužnikom,
  • argumentovanje,
  • dogovor o plaćanju,
  • korišćenje asertivnosti u naplati,
  • taktike u naplati potraživanja.