Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
apr 13

Komunikacija sa ‘teškim’ klijentima, dobavljačima, kolegama …

/12.04.2017. godine/

U organizaciji Centra za edukaciju i informatičke poslove Privredne komore Kantona Sarajevo, 12. aprila 2017. godine održana je radionica o temi „Komunikacija sa teškim klijentima, dobavljačima, kolegama i drugim“. Svrha coaching radionice je pomoći učesnicima da savladaju tehnike pravilnog reagiranja u komunikaciji sa ‘teškim’ osobama, kako bi razgovor sa njima vodili profesionalno, uvjerljivo, odlučno i kako bi posao, koji obavljaju zajedno, bio efikasno realiziran.

Ciljevi radionice:

  • Usvojiti nove vještine i tehnike koje će učesnicima omogućiti rješavanje zahtjevnih poslovnih situacija u direktnoj komunikaciji,
  • Upravljati vlastitim stanjima i zadržati mir u razgovoru sa ‘teškim’ klijentima, dobavljačima, kolegama…

Radionicu je vodila Aida Sujoldžić, diplomirani psiholog, savjetnik za lični razvoj i konsultant za vještine (ruko)vođenja, sa više od 18 godina profesionalnog iskustva u privatnom i nevladinom sektoru.

Program coaching radionice je, između ostalog, obuhvatio tipove ‘teških’ ponašanja, zakon reciprociteta i efikasan pristup ‘teškom’ ponašanju, sedam tipova ‘teških’ situacija i preporuke za razrješenje ‘teške’ situacije.