Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
mar 26

Komorski sistem FBiH predložio mjere za prevazilaženje problema u privredi

/ 26.03.2020./

Komorski sistem Federacije BiH, održao je sjednicu predsjednika komora i na sjednici usaglasio zajednički prijedlog mjera za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini.
Prijedlog je proizašao iz anketa koje su provodile komore, a privrednici istakli koji su problemi izazvani pandemijom virusa COVID 19, navodi se u saopćenju koje potpisuje devet komora u Federaciji.
Stručni tim komorskog sistema FBiH ovim putem se stavlja na raspolaganje svim nivoima vlasti u postupku izrade i provođenja mjera koje će sačuvati našu privredu i društvo od recesije uz očuvanje poslovanja proizvodnje i očuvanja radnih mjesta, a samim tim i očuvanja kompletne ekonomije BiH.

Predložene mjere:

 1. Hitno izmijeniti zakon o PDV-u i propisati rok za podnošenje PDV prijava i uplatu PDV-a do kraja mjeseca za predhodni mjesec, obezbijediti brži povrat PDV-a za izvoznike, te medicinsku opremu,  lijekove i sredstva zadezinfekciju osloboditi plaćanja PDV-a do proglašenja prestanka stanja nesreće ili uvesti kontigente.
 2. Hitno izmjeniti Zakon o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima i omogućiti isplatu plaće bez uplate poreza na dohodak i doprinosa svim poslodavcima kojima je zabranjen rad i koji imaju pad prihoda više od 20 posto, a ne otpuste radnike za mjesece februar, mart i april. Porez na dohodak i dorinose za ove mjesece uplatiti do 30. juna 2020. godine, odnosno u roku od 60 dana od dana proglašenja prestanka stanja nesreće u FBiH.
 3. Ubrzano izmirivanje obaveza države (na svim nivoima vlasti) prema privrednicima poput povrata PDV-a, subvencija za poljoprivredu, refundacija bolovanja (posebno porodiljskih) i drugih potraživanja koja privrednici imaju prema državnim nivoima, što bi firmama obezbijedilo sredstva da barem djelimično osiguraju likvidnost i održe proizvodnju.
 4. Sve porezne obveznike kojima je zabranjen rad osloboditi plaćanja akontacije poreza na dobit za mjesece mart, april i maj 2020. godine, odnosno za mjesece do dana proglašenja prestanka stanja nesreće u FBiH, plus 30 dana.
 5. Hitno izmjeniti Zakon o zateznim kamatama na javne prihode i propisati moratorij na obračun zateznih kamata na javne prihode od tri mjeseca, odnosno u roku od 60 dana od dana prestanka proglašenja stanja nesreće u FBiH, a kamatu od 14,6 posto godišnje ili 0,04 posto dnevno, koliko sada iznosi, smanjiti minimalno na 10 posto, koliko iznosi i zatezna kamata na dužničko povjerilačke odnose u privredi.
 6. Osnovati posebni fond za privredne posljedice koronavirusa, rebalansom budžeta na svim nivoima omogućiti otvaranje posebnih beskamatnih kreditnih linija za likvidnost, olakšati davanje kreditnih programa za obrtni kapital. Hitnim izmjenama Zakona o budžetima i izvršenju budžeta, omogućiti da se sva neutrošena namjenska i nenamjeska sredstva na računima budžeta FBiH, kantona i općina za projekte koji nisu započeti ili za koje nisu izdate fakture i narudžbe dobavljačima osloboditi i staviti na raspolaganje poreznim obveznicima na ime kratkoročnih beskamatnih pozajmica za isplate plaća, nabavke prehrambenih roba (prema zvaničnim podacima ovih sredstava kod komercijalnih banaka ima više od jedne milijarde KM. Sva prikupljena sredstva, na što brži način treba distribuirati krajnjim korisnicima radi stabilizacije poslovanja.
 7. Ispitati mogućnost stimuliranja domaće proizvodnje roba koje bi mogle nedostajati, osigurati da u nabavnom lancu postoji dovoljna količina prehrambenih proizvoda za opskrbu stanovništva. Stvoriti uslove za orjentisanje domaćih proizvodnih kapaciteta u proizvodnju zaštitnih sredstava (maski, odijela, rukavica) i sredstava za dezinfekciju.
 8. Entiteti i kantoni u saradnji sa Razvojnom bankom i komercijalnim bankama moraju obezbijediti dodatna i povoljna kreditna sredstva za mala i srednja preduzeća i preduzeća iz ugroženih sektora u cilju smanjivanja otpuštanja radnika, odnosno bankrota preduzeća, za finansiranje redovnog poslovanja i reprogram kredita. Zdravstvenom i penzionom fondu, kao i jedinicama lokalne samouprave omogućiti beskamatnu posudbu sredstava do visine iznosa kojeg će izgubiti zbog neplaćanja doprinosa.
 9. Osigurati što brži protok sirovina i repromaterijala, kao i gotovih proizvoda kako u međunarodnom tako i u domaćem transportu, a posebno kroz Srbiju i Hrvatsku i urediti carinjenje roba u uvozu na način na koji je uređeno carinjenje roba u izvozu.
 10. Svakodnevna koordinacija po pitanju usklađivanja donesenih mjera pomoći (država-entiteti-kantoni-općine/gradovi) da ne bi došlo do preklapanja nadležnosti ili dupliranja mjera. One moraju biti sveobuhvatne uz preciziranje nadležnosti i obaveza. Hitno otvoriti GP Izačić i GP Orašje za transportni saobraćaj (sad prolaze samo robe namjenjene Hrvatskom tržištu), što je od životnog značaja za privredu Federacije BiH.
 11. Razmotriti Odluku monitoringa MPC cijena pilećeg  i goveđeg mesa i prerađevina, te naći bolji modalitet (ograničavanjem uvoznih, veleprodajnih i maloprodajnih marži).
 12. Monitoring na kreditna zaduženja, bez obračuna kamata u periodu trajanja monitoringa za poslodavce i uposlenike u sektorima pogođenim korona virusom.