Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
okt 02

Komora partner „Sajma zapošljavanja i poduzetničkih inicijativa“ koji se održava 16. oktobra u Sarajevu

/ 01.10.2019./ 

Sajam zapošljavanja i poduzetničkih inicijativa bit će održan 16.10.2019. u Sarajevu, a organizira ga Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, u saradnji sa partnerima i to: Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo, Privrednom komorom Kantona Sarajevo, Gradom Sarajevo, Općinom Stari Grad, Općinom Centar i Općinom Novo Sarajevo. Cilj organizovanja Sajma zapošljavanja i poduzetničkih incijativa jeste posredovanje između poslodavaca i nezaposlenih osoba, odnosno između ponude i potražnje na tržištu rada.

Tim povodom je u prostorijama biro Centar za zapošljavanje 1. oktobra 2019. godine potpisan i Memorandum o saradnji na ovom projektu između JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo i partnera. Memorandum predstavlja opredjeljenje potpisnika da zajedno rade na unaprijeđenju saradnje i stvaranju boljih uslova u cilju otvaranja novih radnih mjesta.

Potpisnici Memoranduma, direktor Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo Nermin Pećanac, načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo,   načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić,  načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić i  predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo Muamer Mahmutović istakli su važnost saradnje svih institucija i lokalne samouprave u aktivnostima koje će doprinijeti smanjenju ukupne stope nezaposlenosti, pa samim tim i saradnje na projektu organizovanja Sajma zapošljavanja i poduzetničkih inicijativa.

Do sada je registrovano blizu 120 poslovnih subjekata koji će predstaviti svoje potrebe za radnicima na Sajmu zapošljavanja i poduzetničkih inicijativa. Oblasti koje će biti predstavljene na Sajmu su: proizvodnja, IT, turizam, stari zanati, start up-ovi i ostale uslužne djelatnosti.