Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
feb 03

“Kick Off Meeting”, Budimpešta

/30.01. -02.02. 2017. godine/

U organizaciji Trgovačke i industrijske komore Budimpešte u periodu između 30. januara i 2. februara 2017. godine održan je trodnevni događaj koji je ujedno označio i oficijelni početak međunarodnog projekta „Učenje kroz rad“ – Usmjerena izgradnja kapaciteta partnerstava za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO/VET) u Dunavskom regionu u pravcu efektivne modernizacije sistema SOO/VET (Learning by Doing).

Obuhvativši cijelu Dunavsku regiju, gotovo stotinu učesnika, predstavnika ministarstva, vlasti, komora, kompanija, strukovnih škola, Evropske komisije, Evropskog centra za razvoj strukovnog treninga (CEDEFOP), Upravljačke grupe za EU Strategiju Dunavskog regiona (PA8 of EUSDR), uključujući i 24 partnera na projektu iz 14 država učestvovali su u ovom međunarodnom događaju, na kojem se raspravljalo o budućnosti učenja baziranog na radu u tzv. VET sistemu.

Osjetljiva tržita rada i destrukturalni problem, koji su nastali usljed ekonomskih kriza, su i dalje očigledni izazovi u mnogim zemljama Dunavskog regiona.  Više šema za učenje kroz rad u VET sistemu, koji se zasnivaju na potražnji, bi mogli smanjiti ekonomske i demografske nejednakosti, olakšavajući prelazak sa treninga na posao, jačajući zapošljavanje mladih i smanjujući velike nedjednakosti na tržištu rada.

Projekat “Učenje kroz rad” teži ka tome da poboljša kapacitete svih relevantnih učesnika u VET sistemu kroz jačanja regionalnih, nacionalnih i transnacionalnih partnerstava, s ciljem da podrži prelazak sa postojećih VET sistema prema strukovnom obrazovanju koje odgovara potrebama tržišta u Dunavskom regionu.

Projekat će se kritički osvrnuti na postojeće politike VET sistema i ključne izazove u partnerskim državama i pružiti podršku pri kreiranju nacionalnih/regionalnih vizija i strategija koje se tiču transformacije VET sistema, kroz poticanje transnacionalne razmjene znanja i aktivnosti na izgradnji kapaciteta.

Prvi dan bio je posvećen seminaru s ciljem predstavljanja Evropske unije i nacionalnih perspektiva po pitanju prelaska na VET sistem.

Nakon uvodnih govora predstavnika Upravljačke grupe EUSDR, mađarskog nacionalnog koordinatora za Dunavsku strategiju i predsjednika Trgovačke i industrijske komore Budimpešte, uslijedile su plenarne sesije, uz učešće VET stručnjaka iz Evropske Komisije, CEDEFOP-a, Slovenije, Slovačke i Mađarske.

Kroz ove sesije učesnici su detaljno prodiskutovali o ključnim aspektima tranzicije VET sistema, poput podučavanja i učenja, legislative, kooperacije i motivacije  aktera u projektu.

Tokom drugog i trećeg dana kick-off konferencije projekta “Učenje kroz rad” partneri su bili u prilici upoznati se sa detaljnim informacijama o tehničkim i tematskim pitanjima vezanim za provedbu projekta kroz interaktivne sesije u sklopu radionica.

Projekat “Učenje kroz rad” sufinansiran je iz fondova Evropske unije (ERDF, IPA) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Ukupni budžet projekta iznosi 2,3 miliona eura. Projekat je započeo 1. januara 2017. godine i trajat će do 30. juna 2019. godine.

Za više informacija molimo vas posjetite: www.interreg-danube.eu/learning-by-doing