Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
nov 20

Kako promovisati pozitivnu investicionu klimu u Jugoistočnoj Evropi

/ 14.-15.11.2019./ 

Stručni seminar u Beču organizovali OSCE i SECI

Predstavnici privatnog sektora, privrednih komora i poslovnih udruženja zemalja jugoistočne Europe naglasili su važnost privlačenja stranih investicija kao presudnog faktora za stabilnost u ekonomijama sa niskim i srednjim prihodima na dvodnevnevnoj radionici, koju je organizovao OSCE i Inicijativa za saradnju u Jugoistočnoj Europi (SECI), 14 i 15. novembra 2019. godine u Beču.

Tokom seminara, učesnici su razgovarali o perspektivama privatnog sektora i preprekama s kojima se suočavaju tokom poslovanja u državama Jugoistočne Evrope. Stručnjaci iz različitih međunarodnih i regionalnih organizacija također su istakli pitanja ekonomskog upravljanja koja su sastavni dio zdrave investicione klime, kao što su pravni i regulatorni okviri te integritet i transparentnost, između ostalih.

Ovom događaju prisustvovao je i predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo Muamer Mahmutović sa saradnikom Darkom Vujovićem.

Radionica je završena nizom preporuka i primjerom dobrih praksi privatnog sektora, komora, poslovnih udruženja i međunarodnih i regionalnih organizacija koje treba razmotriti u promociji pozitivne investicione klime u regiji.