Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
dec 17

Jednoglasno usvojena godišnja dokumenta Komore

/ 16.12.2019./ 

Skupština Privredne komore Kantona Sarajevo je na svojoj četvrtoj po redu sjednici, održanoj 16. decembra 2019. godine, sumirala rezultate koje je Komora ostvarila u ovoj godini i definisala glavne pravce aktivnosti za narednu godinu.

Kako je istaknuto na sjednici, najveći dio programskih zadataka u 2019. godini je uspješno realiziran. To je ostvareno zahvaljujući veoma dobroj i intenzivnoj aktivnosti i saradnji organa, stručnih tijela i Stručne službe Komore, bez čega ne bi bilo moguće ostvariti obimne i složene zadatke. Tome je doprinijela i uspješna saradnja sa drugim organima i institucijama u čijoj nadležnosti je privredna problematika.

U pravcu poboljšanja poslovne klime i stimulisanja poduzetništva na duži vremenski period, Skupština je zaključila da aktivnosti treba usmjeriti na zastupanju interesa članova Komore u partnerskim odnosima sa organima izvršne vlasti i uprave, i to, prvenstveno, kroz kontinuirano praćenje primjene privredne legislative, aktivno učestvovanje u izradi prijedloga mjera ekonomske politike, strategija razvoja, podsticajnih mjera za razvoj privrede, zaštiti domaće proizvodnje, kontroli kvaliteta proizvoda i usluga i dr..

Naglašeno je da će pružanjem podrške biznisu kroz projekte i poslovne usluge Komora nastaviti doprinositi ostvarivanju dinamičnijeg rasta i razvoja svojih članova i jačanju njihove konkurentne sposobnosti na tržištu.

Što se tiče aktivnosti Komore na povećanju izvoza, te smanjivanju trgovinskog deficita, one će biti, između ostalog, usmjerene i na promociju domaćih firmi, kako u zemlji, tako i u inozemstvu, sa ciljem pospješivanja dotoka stranog kapitala i privlačenja stranih investitora, kao i na podsticanje viših oblika saradnje, kroz dugoročnu poslovnu i proizvodnu kooperaciju, prenos tehnologija, zajednička ulaganja, zajedničke nastupe na trećim tržištima, itd.

Na sjednici su usvojena i godišnja dokumenata Komore: Izvještaj o radu za 2019. godinu, Program rada za 2020. godinu i Finansijski plan za 2020. godinu.

U svom obraćanju Skupštini predsjednik Komore gosp. Muamer Mahmutović zaželio je privrednicima puno uspjeha u predstojećoj godini i zahvalio im se na značajnom doprinosu u radu Komore.