Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
maj 27

Javni poziv za poticaj razvoja male privrede u KS za 2019

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavilo je u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj 21/19 od 23. 5. 2019. godine Obavještenje o Javnom pozivu za odabir korisnika poticajnih grant sredstava “Poticaj razvoju male privrede” za 2019. godinu.

Na web-stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo: http://mp.ks.gov.ba/ objavljeni su: potpuni tekst Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava “Poticaj razvoju male privrede” za 2019. godinu i Prijavni obrazac za svaki program obuhvaćen Javnim pozivom.

Rok za dostavljanje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave Obavještenja o Javnom pozivu u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”. Prijave se podnose direktno na protokol Kantona Sarajevo ili preporučeno putem pošte na adresu: Ministrarstvo privrede Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1.

Ovdje možete pogledati Javni poziv.