Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
okt 12

Izabrani organi Privredne Komore Kantona Sarajevo za mandatni period 2018-2022.

/ 11.10.2018./

Kako je u toku izborna godina u komorskom sistemu Federacije BiH, tako je 11. oktobra 2018. godine, na Konstituirajućoj sjednici Skupštine Privredne komore Kantona Sarajevo izvršena verifikacija mandata predstavnika izabranih članova u Skupštini Komore za period 2018. – 2022. godine.

 Skupština u novom sazivu je tajnim glasanjem izabrala i ostale organe Upravni odbor, Nadzorni odbor i predsjednika Privredne komore Kantona Sarajevo Muamera Mahmutovića.

 

Izabrani članovi u organe Komore su, sa apsolutnom usaglašenošću, prepoznali i istakli da je predsjednik Mahmutović, u svom dosadašnjem obnašanju ove funkcije, uspio pozicionirati Komoru kao važnu kariku u zastupanju interesa privrede i da je sa njim na čelu Komora, nakon dužeg perioda, uspjela ostvariti zavidne poslovne rezultate.

 Potvrđeno je da su izbori provedeni u skladu sa Zakonom o privrednim komorama u Federaciji BiH, Statutom Privredne komore Kantona Sarajevo, Odlukom Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH o raspisivanju izbora za organe i članove organa u privrednim/gospodarskim komorama u Federaciji BiH, kao i drugim aktima Privredne komore Kantona Sarajevo.