Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
maj 26

Iskustva Slovenaca u provođenju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, Ljubljana

/23. – 25.05.2017. godine/

Predstavnici Privredne komore Kantona Sarajevo su u periodu od 23. do 25. maja uščestvovali u studijskoj posjeti Sloveniji, koja je realizirana u okviru projekta Dunavskog transnacionalnog programa koji nosi naziv: „Učenje kroz rad“ – Usmjerena izgradnja kapaciteta partnerstava za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO/VET) u Dunavskom regionu, u pravcu efektivne modernizacije sistema SOO/VET (Learning by Doing).

Trgovinska i industrijska komora Budimpešte je vođa projekta, dok su Privredna komora Kantona Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo jedni od 24 partnera na projektu, koji obuhvata 14 zemalja regiona. Projekat ima za cilj da poboljša kapacitete svih releventanih učesnika u sistemu učenja kroz rad, kroz jačanje regionalnih, nacionalnih i transnacionalnih partnerstava s namjerom da olakša prelazak sa postojećih VET sistema u zemljama Dunavskog regiona.
Projekat je osmišljen na način da svi ključni akteri u ovom procesu mogu direktno uzeti učešće u svih 14 zemalja koje su obuhvaćene Dunavskim transnacionalnim programom. Tako su se u ok

viru planiranih aktivnosti na projektu, partneri jednog broja zemalja okupili u Sloveniji, gdje su se upoznali sa primjerima dobre prakse u primjeni sistema strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Prvog dana upriličena je posjeta i obilazak Školskog centra Novo mesto, gdje su domaćini predstavili ovaj obrazovni centar i načine na koje se provodi praktična obuka u školama i kompanijama, osvrnuvši se na značajnu saradnju sa privredom.

Pored toga, upriličena je i posjeta jednoj od najuspješnijih slovenačkih kompanija – Krka, koja se nalazi u samom vrhu generičkih farmaceutskih kompanija u svijetu i koja, koristeći najsavremeniju tehnologiju i načine rada, može poslužiti kao odličan primjer uspješnog prijenosa znanja i promovisanja kreativnosti kod mladih.

Drugi dan posjete održane su prezentacije u Privrednoj komori Slovenije. Bilo je riječi o podršci poslodavcima u implementaciji praktične obuke, razvoju aktivnosti za bolju uključenost kompanija u implementaciji strukovnog obrazovanja, a potom su u Srednjoj strukovnoj i tehničkoj školi Bežigrad prezentirana njihova iskustva saradnje sa privrednicima.

Ovo je bila jedna od nekoliko planiranih posjeta, koje bi trebale olakšati partnerima na projektu da, koristeći dobra rješenja u regionu, razviju svoje strategije i politička rješenja za efikasnije šeme učenja kroz rad i modernizaciju obrazovnog sistema.

Projekat “Učenje kroz rad” sufinansiran je iz fondova Evropske unije (ERDF, IPA) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Ukupan budžet iznosi 2,3 miliona eura. Projekat je započeo 1. januara 2017. godine i trajat će do 30. juna 2019. godine

Za više informacija molimo vas posjetite: www.interreg-danube.eu/learning-by-doing