Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
apr 17

Info dan u Komori: Definisanje uslova praktične nastave

/14. 04. 2023. godine./

Privredna komora Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, uz stručnu podršku GIZ-a u prostorijama Komore organizirala je 14. 4. 2023. godine info dan o temi: “Prijava, obračun i uplata doprinosa za PIO učenika na praktičnoj nastavi/ferijalnoj praksi za direktore i stručne saradnike za ekonomske poslove srednjih stručnih škola”, koje organiziraju ovu vrstu praktične nastavuće/ferijalne prakse, neovisno da li se ona izvodi u školi ili kod poslovnog subjekta, a sve s ciljem poboljšanja kvaliteta srednjeg stručnog obrazovanja i zaštite prava učenika.

Tom prilikom, direktori i stručni saradnici za ekonomske poslove srednjih stručnih škola dobili su relevantne informacije o zakonskim obavezama i pravnom okviru iz kojeg proizlaze obaveze škola koje u skladu s Nastavnim planom i programom organiziraju praktičnu nastavu/ferijalnu praksu učenika.