Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: info@pksa.ba
jan 30

INCOTERMS 2010 i prezentacija dokumenata po akreditivu

/29. januar 2016./

Kako bi zaposlenicima, koji učestvuju u procesu ugovaranja i realizacije prodaje i nabavke, unaprijedili znanja o značenju i sadržaju pravila Incoterms 2010, kao i njihovom značaju kako prilikom ugovoranja, tako i prilikom same realizacije ugovora u domaćem i međunarodnom poslovnom okruženju, Privredna komora Kantona Sarajevo je 29. januara 2016. godine upriličila jednodnevno predavanje o ovoj temi.
Definisanje međusobnih prava i odgovornosti ugovornih strana u tom procesu na siguran i jasan način, smanjuje mogućnost različitog tumačenja obaveza i nastanak nesporazuma i problema, koji mogu da rezultiraju i sudskim sporovima.

Predavač je bila Jasmina Korajlić, diplomirana ekonomistica, sa višegodišnjim iskustvom u bankarstvu. Prema njenim riječima, bitno je da ugovorne strane, prilikom ugovaranja posla poznaju Incoterms pravila i njihovo značenje, što se odražava i na definisanje dokumenata koji će pratiti realizaciju ugovora i u konačnici biti uvjet za plaćanje, odnosno naplatu u slučaju finansijske klauzule koja predviđa akreditiv kao instrument plaćanja.

U tom kontekstu, u okviru seminara su obrađena i ključna pitanja vezana za prezentaciju dokumenata po akreditivu i izbjegavanje najčešćih grešaka u tom procesu..