Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
dec 27

Faze organizacijskog razvoja i odnosi s klijentima

/ 26.12.2018./

Privredna komora Kantona Sarajeva, u okviru Centra za edukaciju i informatičke poslove orhganizirala je još jednu besplatnu radionicu za mala i srednja preduzeća s ciljem da  preduzeća dobiju stručnu pomoć i podršku u razvoju vlastitih kapaciteta, ovaj put o temi „Faze organizacijskog razvoja i odnosi s klijentima“. Radionica je održana 26. decembra 2018. godine u prostorijama Komore, kao dio aktivnosti na projektu iz Programa 8. – Pružanje stručne i savjetodavne pomoći za MSP, Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Ciljevi radionice su bili upravljanje odnosima sa klijentima (CRM), analiza petpostavki za uvođenje kvalitetnih CRM procesa u preduzeću, više mogućnosti za djelovanje i uspješno poslovanje putem transformacija.

Tako su se i teme radonice odnosile na: Integralni elementi CRM strategije;  Uvid u organizaciju u kojoj radim, trenutna razina, fukcionalnosti, poželjna razina, šta razvijati, koje intervencije, Karakteristike savremenog klijenta;  Lojalnost, retencija, zadovoljstvo;  Mjerenje zadovoljstva klijenata i intervencije.

Radionicu su vodile Aida Bahtanović, diplomirana psihologinja, psihoterapeutica i  konsultantica za primjenu geštalta u radu sa organizacijama i Edina Mahmutović, diplomirana psihologinja, psihoterapeutkinja i konsultantica za rad u organizacijama.