Radno vrijeme: 7:30 - 16:30 pm | Tel: +387 33 250 100 | Email: [email protected]
apr 26

Edukacija iz oblasti turizma s fokusom na prirodne i kulturno-historijske vrijednosti u KS

/ 11.-26.04.2018./

Privredna komora Kantona Sarajevo je u periodu od 11.  do 26. aprila 2019. godine, uz podršku Vlade Kantona Sarajevo – Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, organizovala za nezaposlene mlade osobe besplatnu edukaciju iz oblasti turizma s fokusom na prirodne i kulturno – historijske vrijednosti u  Kantonu Sarajevo.

Ova dvanestodnevna edukacija, kojoj je prisustvovalo 25 mladih osoba, imala je za cilj da kroz teoretski dio i praktični rad, omogući polaznicima edukacije upoznavanje kulturno – historijskog i prirodnog nasljeđa Sarajeva, kroz potragu za autentičnosti destinacije, i s tim u vezi, mapiranje turističke ponude Sarajeva.

Poseban fokus je stavljen na muzeje i brojne sakralne objekte kao važne čuvare kulturno-historijskog nasljeđa, a time i nezaobilazan dio turizma. Prikupljanje i briga o kulturno-historijskom nasljeđu, muzejske zbirke i izložbe, rad sa publikom, aktivnosti, šta se dešava „iza scene“, neke su od tema koje su, kroz primjere praktičnog rada, polaznicima približiti važnost i misiju baštinskih institucija.

Neki od modula bili su i marketing u turizmu i unapređenje prezentacijskih vještina.

Edukaciju su vodili prof. dr. Muriz Spahić, prof. dr. Adnan Busuladžić, prof. dr. Almir Peštek, Zoran Bibanović, dugogodišnji turistički radnik i Elma Hašimbegović, direkorica Historijskog muzeja BiH.

Ujedno, Komora je ovom edukacijom nastojala i motivisati mlade ljude koji su u potrazi za poslom, a imaju predznanja i afiniteta prema turizmu, da razmotre i mogućnost polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča. Iz tog razloga, svima onima koji su se pokazali uspješni tokom ove edukacije, Komora će pružiti finansijsku podršku u polaganju ispita za turističkog vodiča prema Programu stručnog ispita za turističke vodiče na nivou Federacije BiH, pri Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.

PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVO